Aksjelovenes utdelingsbegrep

Aksjelovenes utdelingsbegrep - Hedvig Bugge Reiersen | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hedvig Bugge Reiersen
DIMENSJON
6,95 MB
FILNAVN
Aksjelovenes utdelingsbegrep.pdf
ISBN
6296295221655

BESKRIVELSE

I aksjelovene brukes uttrykket «utdeling» om verdioverføring fra selskap til aksjeeier. Utdeling kan bare skje etter særlige regler om utdeling av utbytte og andre utdelingsformer. Utdeling som skjer skjult, som ledd i tilsynelatende alminnelige forretningsavtaler mellom selskap og aksjeeier, er derfor ulovlig: Typiske eksempler er at selskapet selger eiendeler til underpris, kjøper eiendeler til overpris, eller gir kreditt til eller stiller sikkerhet på gunstige vilkår. Bokens systematiske fremstilling av aksjelovenes utdelingsbegrep og praktiske forankring bidrar til oppklaring, og er et nyttig oppslagsverk.Boken er basert på forfatterens doktoravhandling fra 2014, skrevet mens hun var ansatt som stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Fond for urealiserte gevinster (1) Selskapet skal ha et fond for urealiserte gevinster. Dersom selskapet vurderer eiendeler til virkelig verdi, skal det sette av til fondet en positiv differanse mellom balanseført verdi av hver enkelt eiendel eller gruppe av eiendeler og deres anskaffelseskost under hensyn til effekten av utsatt skatt. Kapitalbeskyttelse under drift Utdelingsreglene: Utgangspunkter Utdelingsforbudet Aksjelovenes utdelingsbegrep Utdelingsbegrepet: Tre vilkår Åpne og skjulte utdelinger Utdeling: Verdioverføringsvilkåret Utdeling: aksjeeieren til gode Utdeling: Årsakssammenheng Aksjelovenes utdelingstyper Utbytte: Aksjelovenes kap.

Utdeling kan bare skje etter særlige regler om utdeling av utbytte og andre utdelingsformer. Utdeling som skjer skjult, som ledd i tilsynelatende alminnelige forretningsavtaler mellom selskap og aksjeeier, er derfor ulovlig: Typiske eksempler er at selskapet ... Nye endringer i aksjelovenes kapitalregler Noen av disse er materielle, og vil ha stor betydning for selskapers beregning av fri egenkapital og håndtering av egenkapitaltransaksjoner.

RELATERTE BØKER