Nattverden som offer

Nattverden som offer - Gudmund Waaler | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gudmund Waaler
DIMENSJON
4,91 MB
FILNAVN
Nattverden som offer.pdf
ISBN
1180943670577

BESKRIVELSE

Aktuell debatt: Helt fra reformasjonen har diskusjonen om offeret i nattverden fulgt den lutherske kirke. Bakgrunnen er Luthers heftige oppgjør med katolsk messeofferlære. I økumeniske samtaler er temaet stadig aktuelt. Ble ikke Kristi offer endelig fullført på Golgata? En rekke moderne teologer, med René Girard i spissen, har gått hardt ut mot et gudsbilde med vekt på Guds vrede. Er ikke Kristi rolle først og fremst å kjempe mot blodige menneskeoffer? I vår kirke har forståelsen av nattverdens offermotiv blitt aktualisert både ved liturgireformen i 1992 og i 2011. Kan vi si: «Du guds lam som bærer verdens synd»? I 2010 var bispemøtet delt i spørsmålet. To av biskopene ønsket fortsatt alternativet bar. De hevdet at presensformen bærer kan gi inntrykk av at Kristi offer ikke er over. På kirkemøtet høsten 2011 vakte debatten om bar eller bærer stort engasjement, både blant lek og lærd. Bokens innhold: En viktig premissleverandør til denne debatten var professor Carl Fredrik Wisløff som var svært negativ til katolsk messeofferteologi. En analyse av hans posisjon danner utgangspunktet for denne boken, som også tar opp fremstillingen av nattverdens offermotiv hos teologene Regin Prenter (dansk) og Gustaf Aulén (svensk). En rekke sentrale spørsmål blir presentert og drøftet i boken: forsoningen, Jesu nærvær i nattverden, evighet i tiden, nattverdens gave, forholdet mellom Golgataofferet og nattverdsmåltidet. I boken konkluderer forfatteren: «Det eukaristiske offer er ikke et fremmedelement i en luthersk nattverdsforståelse. Det er en beskrivelse av Kristi nærvær (realpresensen) og hans evige, selvutgivende, frelsende gjerning for oss og med oss.» Ph.D. Gudmund Waaler arbeider for tiden som prest, lærer og forsker ved Sjøkrigsskolen. Han har tidligere arbeidet som prest i Den norske kirke.

Bakgrunnen er Luthers heftige oppgjør med katolsk messeofferlære. Som første artikkel vil jeg poste en artikkel jeg skrev på torsdag, på 'Katolikken' (oversatt til bokmål). Nattverden har klare offerkonnotasjoner.

Vin er blod, brød er lekam. Offerlammet gjev seg sjølv, så vi kan gå fri.

RELATERTE BØKER