Dekningslova § 2-2

Dekningslova § 2-2 - Borgar Høgetveit Berg | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Borgar Høgetveit Berg
DIMENSJON
3,17 MB
FILNAVN
Dekningslova § 2-2.pdf
ISBN
2286343150259

BESKRIVELSE

«Dekningsloven § 2-2» er ei framstilling av beslagsretten til kreditorane.Boka tek for seg beslagsretten i den dynamiske fasen der formuesgode eller rettar er i ferd med å skifte eigar eller rettshavar - eller har gjort det. Verdiane er enten på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor. Reglane om beslagsretten til kreditorane blir drøfta særskilt for ulike konfliktsituasjonar («heimelkonflikten» og «suksesjonskonflikten»), ulike rettsstiftingar (eigedomsrett, panterett osb.), ulike formuesgode (fast eigedom, lausøyre, aksjar osb.) og ulike ervervsmåtar (avtale, arv, kreditorbeslag osb.).

Utelukkelse fra å kjøpe ved ... Vår pris 799,-(portofritt). «Dekningsloven § 2-2» er ei framstilling av beslagsretten til kreditorane.

1.2. Etter dekningsloven § 9-4 regnes visse typer skatte- og avgiftskrav som fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse. Ordningen med fortrinnsrett for visse fordringer har flere ganger vært tatt opp til diskusjon uten at forslag om å oppheve fortrinnsretten for skatte- og avgiftskravene har fått tilslutning. 1 Jf.

RELATERTE BØKER