Skolen som forvaltningsorgan

Skolen som forvaltningsorgan - Åge Pedersen | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Åge Pedersen
DIMENSJON
3,54 MB
FILNAVN
Skolen som forvaltningsorgan.pdf
ISBN
2838666479103

BESKRIVELSE

Denne boka plasserer skolen i forvaltningen og går opp de rettslige grensene mellom statlig styring og kommunal frihet for skolen. Gjennom mange eksempler fra norsk skolehverdag gir den svar på hvilke rammer skolen som forvaltningsorgan må operere innenfor, og hva den må ta hensyn til når den behandler saker og gjør sine vedtak. Den viser hvordan forvaltningslovgivningen slår inn på skolelovgivningen og forklarer viktige begrep i forvaltningsretten. Gjennom en pedagogisk oppbygging og struktur følger boka saker gjennom sin gang i forvaltningen. I en egen del skisserer boka også de rettslige rammene for skolens interne forvaltning, så som tilsetting, kompetansekrav, oppsigelse og rektors styringsrett. Boka er den første i sitt slag og bør være obligatorisk lesning for alle som har sitt virke i norsk skole. Den har sin naturlige plass som lærebok i utdanning av lærere og ledere til skoleverket. Åge Pedersen er utdannet allmennlærer. I tillegg har han utdanning i rådgiving, økonomi og offentlig rett. Han har i en årrekke vært lærer og inspektør ved videregående skoler og vært engasjert som gjesteforeleser ved masterstudiet i skoleledelse. Han arbeider nå som fagsjef hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og har tidligere utgitt Kunnskapsboka for videregående opplæring.

forvaltningsloven § 13). Skolen er et forvaltningsorgan som er underordnet fylkeskommunen. Dokumentet kan tilsynelatende være unntatt offentlighet etter begge lover.

Gjennom mange eksempler fra norsk skolehverdag gir den svar på hvilke rammer skolen som forvaltningsorgan må operere innenfor, og hva den må ta hensyn til når den behandler saker og gjør sine vedtak. Den viser hvordan forvaltningslovgivningen slår inn på ... Skolen som forvaltningsorgan - skolens plass i forvaltningen - prinsipper, saksbehandling, vedtak, klage - offentlighet i forvaltningen av skolen Skolens handlingsrom - skjønnsutøvelse - forholdet til annet regelverk Hovedtema 2: Personalledelse som virkemiddel i skolens utvikling - Kommunikasjon og konflikthandtering Skolen/skoleeier må som forvaltningsorgan alltid forholde seg til de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, enten det dreier seg om forskrifter, vedtak eller enkeltvedtak.

RELATERTE BØKER