Hva er nå et menneske?

Hva er nå et menneske? Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,9 MB
FILNAVN
Hva er nå et menneske?.pdf
ISBN
6424640582710

BESKRIVELSE

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske - at du husker på det, et menneskebarn - at du tar deg av det? Salme 8, 4-5 (Bibel 2011)Spørsmålet «hva er et menneske?» er kanskje et av de mest elementære og tidløse spørsmålene i tilværelsen. Likevel er det et spørsmål som ofte blir liggende implisitt i et fagfelts teoretiske rammeverk. Det er vanligvis ikke tid til å dvele ved et slikt spørsmål, og forståelsen av mennesket kan dermed bli en faglig blindflekk. Noe av motivasjonen for denne boka er derfor å inspirere til refleksjon og å belyse hvordan svarene på spørsmålet om hva et menneske er, kan være med på å forme hvordan fagfelt utfolder og utvikler seg.Denne bokas tittel Hva er nå et menneske? henspiller på Salme 8. Med sin egen vri understreker forfatterne at hovedvekten av tekstene i boka undersøker spørsmålet ut fra vår egen samtid og nærliggende historie. Samtidig setter de spørsmålet inn i en større kontekst og trekker linjer bakover til antikken og Bibelens historiske røtter.Forståelsen av mennesket vil variere over tid og fra fagfelt til fagfelt. I alle vitenskapstradisjoner ligger det uuttalte forutsetninger vi er blitt vant til over tid. Det er ofte i dialog med andre forskere, kontekster, fagfelt og perspektiver at også eget faglig utgangspunkt blir tydeligere, og flere dimensjoner kommer fram. I denne boka er spørsmålet i tittelen blitt stilt til flere fagfelt. Hensikten er å presentere en konstellasjon av ulike perspektiver - fra filosofi og teologi, psykologi, samfunnsvitenskap og musikk - på et felles tema. Forfatterne tar opp en rekke spørsmål om menneskets egenart, sjel og selv, sårbarhet og fellesskap, identitet og mening, menneskesyn og menneskeverd. Boka henvender seg til fagfolk og studenter innenfor fagene som er representert, samt praktikere med interesse for grunnlagstenkning og faglig refleksjon.

Psykolog og forfatter Svend Brinkmann har sammen med reporter Jostein Gjertsen gitt oss ulike perspektiver på hva et menneske er for noe. Når nyansene i et menneskeliv er i ferd med å drukne i debatter om symptomer og diagnoser, kan det være lurt å ta noen skritt tilbake og stille det mer grunnleggende spørsmålet som kan forene på tvers av forskjeller: Hva er et menneske? Kronikken er først publisert på RVTS-Sør.no. Men når det er sagt må du se på helheten for å få tak i hva det kristne menneskesyn er. Mennesket er skapt i Guds bilde, mennesket er et fallent vesen, og mennesket kan (i større eller mindre grad) gjenopprettes. Hva er da et menneske Av GUNNAR KRISTIANSEN For tiden har jeg kontakt med en uhyre klok innsiktsfull ung mann, han er rundt 25 år gammel.

Den er høyest om kvelden og faller i løpet av natten for så å stige mot morgenen, da den måles til 36,8-37,0 °C. Ofte er det nemlig slike virus som lager forkjølelse. Det finnes en hel masse forskjellige typer.

RELATERTE BØKER