Siktedes rett til å eksaminere vitner

Siktedes rett til å eksaminere vitner - Magnus Matningsdal | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Magnus Matningsdal
DIMENSJON
8,27 MB
FILNAVN
Siktedes rett til å eksaminere vitner.pdf
ISBN
9505072345414

BESKRIVELSE

I boken behandles den rett siktede og/eller dennes forsvarer har til å eksaminere vitner etter EMK artikkel 6 nr. 3 d sammenholdt med nr. 1. Dette spørsmålet er særlig aktuelt når påtalemyndigheten under hovedforhandlingen ønsker å lese opp en politiforklaring som vitnet tidligere har gitt, enten fordi vitnet nekter å forklare seg eller ikke er til stede. Den rikholdige praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og norsk Høyesterett blir analysert. Retten til vitneeksaminasjon kommer også på spissen dersom det er aktuelt å anvende anonyme vitner - noe som for norsk retts vedkommende er regulert i straffeprosessloven § 130 a. Videre aktualiseres retten til å eksaminere vitnet dersom et barn skal forklare seg som vitne - normalt som fornærmet i en sedelighetssak. I slike tilfeller gjennomføres det vanligvis et dommeravhør med hjemmel i straffeprosessloven § 239. De krav EMK medfører for disse tilfellene behandles også. Magnus Matningsdal er høyesterettsdommer og tidligere professor i strafferett og prosess ved Universitetet i Bergen.

1 jf. nr 3 d. Kjøp Siktedes rett til å eksaminere vitner fra Norske serier I boken behandles den rett siktede og/eller dennes forsvarer har til å eksaminere vitner etter EMK artikkel 6 nr.

Fagbokforlagets grønne serie. Magnus Matningsdal.

RELATERTE BØKER