Bot og betring?

Bot og betring? - Torfinn Langelid | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Torfinn Langelid
DIMENSJON
6,90 MB
FILNAVN
Bot og betring?.pdf
ISBN
2764050264801

BESKRIVELSE

Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine. Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og skulesystemet og tek opp tema som desse: Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene i kriminalomsorga Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit kriminalitetsfritt liv Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette Bot og betring? er aktuell for studentar der kunnskap om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte i dette feltet.

Slik utrustar Kristus oss med kraft til å stå fast som misjonsvitne i vår eigen kvardag. Bot og bedring er et musikkalbum med Olav Stedje, utgitt i 1995.. Sporliste «Gi dei bot» «Tenn eit lys» «Alle ting eg ser» «Still» «Når ein morgon gryr» «Pusekatt» «Når natta fell på» «Så er det gjort» Bot og betring i P3.

P3 skal ikkje skape ofre, var P3-sjefens klare melding til Kringkastingsrådet torsdag. Pris: 492,-. heftet, 2015.

RELATERTE BØKER