Den katolske kirkes katekisme

Den katolske kirkes katekisme Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,92 MB
FILNAVN
Den katolske kirkes katekisme.pdf
ISBN
1003042301015

BESKRIVELSE

I 1992 utkom Den katolske kirkes katekisme, et verk som har hatt stor betydning for katolikker over hele verden. Boken er hittil oversatt til mer enn femti språk. Deltagerne på Den internasjonale kateketiske kongress i 2002 ga uttrykk for et ønske om å lage et kompendium av katekismen. Arbeidet ble utført av en kardinalkommisjon - påbegynt i 2003 og sluttført i 2005. Boken er en sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. Sammenfatningen utgjør en hjelp til den troende og er samtidig, på grunn av sin kortfattede og allikevel fullstendige fremstilling, en spore til åndelig fordypelse i Kirkens budskap. Foreliggende heftede utgave er innholdsmessig identisk med St. Olav forlags første utgave av kompendiet fra 2007, som er utsolgt fra forlaget.

74. Gud "vil at alle mennesker skal blir frelst og nå frem til å erkjenne sannheten" (1 Tim 2, 4), det vil si Kristus Jesus.55 Derfor må Kristus forkynnes for alle mennesker og folk, så åpenbaringen når frem til jordens ender: Den katolske kirkes katekisme.

"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden" (Gen 1, 1). Disse høytidelige ordene danner inngangsportalen til Den Hellige Skrift.

RELATERTE BØKER