Restitusjon : om virkninger av formuesrettslig ugyldighet

Restitusjon : om virkninger av formuesrettslig ugyldighet - Marianne Mathilde Rødvei Aagaard | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Marianne Mathilde Rødvei Aagaard
DIMENSJON
3,8 MB
FILNAVN
Restitusjon : om virkninger av formuesrettslig ugyldighet.pdf
ISBN
1544956040816

BESKRIVELSE

Dersom en disposisjon er oppfylt før en ugyldighetsinnsigelse gjøres gjeldende, oppstår det særlige problemstillinger knyttet til hvilke virkninger ugyldigheten danner grunnlag for, både mellom partene i den ugyldige avtalen og overfor tredjemenn som måtte utlede rettigheter fra løftemottakeren i den ugyldige avtalen. I boken analyseres virkningene av ulike formuerettslige ugyldighetsgrunner når innsigelsen gjøres gjeldende først etter at den aktuelle disposisjonen er oppfylt.Forfatteren viser at det etter gjeldende rett ikke er grunnlag for å se så enhetlig på spørsmålet om virkningene av ugyldighet som det har vært tradisjon for å gjøre, og at det vil kunne ha stor betydning for løftegiverens rettsstilling hvilken ugyldighetsgrunn innsigelsen er forankret i.I boken er oppmerksomheten særlig rettet mot spørsmålet om når, og etter hvilke ugyldighetsgrunner, gjenoppretting i form av tilbakelevering av ytelser kan kreves, og hvordan tilbakeføringskravet etter de ulike ugyldighetsgrunnene står seg i møtet med regler om foreldelse og konkurs. Også øvrige problemstillinger som oppstår i forlengelsen av at et gjenopprettingsoppgjør skal finne sted behandles. Dette gjelder blant annet forholdet mellom naturalrestitusjon, verdirestitusjon og erstatning som mulige virkemidler for å oppnå gjenoppretting, samt restitusjon av annet enn det overleverte, basert på surrogatbetraktninger.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788202594718 Virkninger av formuerettslig ugyldighet . Marianne Mathilde Rødvei Aagaard disputerer den 25.

... får antakeligvis de alminnelige prinsipper om restitusjon som følge av ugyldighet anvendelse. Aagaard, Marianne Mathilde Rødvei / Restitusjon : om virkninger av formuerettslig ugyldighet 34 Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202594718, 496 s., indbundet, kr.

RELATERTE BØKER