Lov om anke til trygderetten av 16. desember 1966 nr. 9

Lov om anke til trygderetten av 16. desember 1966 nr. 9 Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,41 MB
FILNAVN
Lov om anke til trygderetten av 16. desember 1966 nr. 9.pdf
ISBN
4080402175460

BESKRIVELSE

februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer: § 21-12 første ledd tredje punktum skal lyde: Etter at denne klageadgangen er benyttet, kan klageinstansens vedtak, også vedtak om å avvise en klage, ankes inn for Trygderetten etter reglene i lov 16.

februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer: § 21-12 første ledd tredje punktum skal lyde: Etter at denne klageadgangen er benyttet, kan klageinstansens vedtak, også vedtak om å avvise en klage, ankes inn for Trygderetten etter reglene i lov 16.

RELATERTE BØKER