Å lykkes som lærer

Å lykkes som lærer En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,77 MB
FILNAVN
Å lykkes som lærer.pdf
ISBN
6243502240876

BESKRIVELSE

Hvordan kan du som lærer unngå å bukke under og gå gladere hjem, som forøvrig er tittel for to av bidragene. Å lykkes som lærer er en aktuell og annerledes lærebok i psykologi og pedagogikk. Her får du som leser innblikk i hvordan du kan handle velbegrunnet i en skolehverdag preget av handlingspress. Forfatterne har inngående kjennskap til skolens hverdag og lærerprofesjonens utfordringer. Boka omhandler blant annet: * klasseledelse * lærerens relasjonelle møte med eleven * individuell tilrettelegging av undervisning * den flerkulturelle klassen * løsning av problematferd * tilrettelegging for gutter og jenter * skole-hjem samarbeid * konfliktløsning m.m. Å lykkes som lærer er en forskningsbasert lærebok som forener praksis og teori. Den retter seg mot lærerutdannere og lærerstudenter, samt lærere i skolen.

De har god struktur på undervisningen og har en god og støttende relasjon til elevene, sier Nordahl. Strukturen på undervisningen har mye å si på hvor godt barnet lærer. I løpet av to dager lærer du de ulike lederhattene du har på som leder og hvordan du kan bli enda bedre i rollen som fasiliterende leder.

Man kan påstå at det eneste læringsprinsippet som skolen klarer å oppfylle er positiv feedback. Lærere er flinke til å gi positiv tilbakemelding uansett faglig nivå. Nederlandsk drama.

RELATERTE BØKER