Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet - Terje Aven, Marit Boyesen, Ove Njå, Kjell Harald Olsen, Kjell Sandve | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Terje Aven, Marit Boyesen, Ove Njå, Kjell Harald Olsen, Kjell Sandve
DIMENSJON
6,73 MB
FILNAVN
Samfunnssikkerhet.pdf
ISBN
3936067164451

BESKRIVELSE

Boka viser hvordan planlegging, risikoanalyser og styring av sikkerhet kan bidra til et mer robust samfunn. Problemstillinger som belyses er blant annet: Hvordan kan vi unngå at uønskede hendelser skjer? Hvordan kan vi minimalisere konsekvensene av slike hendelser når de skjer? Hvordan skal vi formulere mål og krav til sikkerhet og beredskap, hva slags metoder og modeller kan vi bruke, hvordan balanserer vi sikkerhet og økonomi, hvordan skal vi gå fram for å kunne prioritere riktig? Målgruppa for boka er de som er opptatt av sikkerhet og beredskap i samfunnet, spesielt ledere, saksutredere i offentlig og privat virksomhet, risikoanalytikere, personell med beredskapsansvar og studenter ved studier innen sikkerhet og samfunnssikkerhet. Har register og litteraturliste.

Dette gjelder generelt, men er særskilt viktig i forhold til digital sikkerhet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Rambergveien 9, 3115 Tønsberg - Postboks 2014, 3103 Tønsberg - Telefon: 33 41 25 00 Faks: 33 31 06 60, E-post: [email protected] Organisasjonsnummer: 974 760 983 Samfunnssikkerhet kan defineres som den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Begrepet samfunnssikkerhet ble første gang tatt i bruk i Norge i forbindelse med forarbeider til et studium i sikkerhet, beredskap og samfunnsplanlegging ved Høyskolen i Stavanger (senere ... Samfunnssikkerhet master - opptakskrav Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag: mediefag, hotell- og reiseliv, helse- og sosialfag, økonomi og jus og samfunnsfag.

mars 2019 gjennomførte Delta samfunnssikkerhet årets representantskapsmøte i Praha. Det ble mange gode diskusjoner og meningsutvekslinger i løpet av møtet.

RELATERTE BØKER