Straffeprosessloven

Straffeprosessloven - Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther
DIMENSJON
10,14 MB
FILNAVN
Straffeprosessloven.pdf
ISBN
9411624937394

BESKRIVELSE

Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte.Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

I tillegg kommer vilkårene i straffeprosessloven Straffeprosessloven § 171 angir tre av de fire materielle vilkårene som må være oppfylt for å pågripe og varetektsfengsle, jf. § 184 (2).

Merk at lenkene til Lovdata krever abonnement (institusjonstilgang eller passord). I Norge reguleres de to prosessformene av to forskjellige lover, tvisteloven og straffeprosessloven. Saksgangen er nokså ulik, men har allikevel mange fellestrekk.

RELATERTE BØKER