Straffeprosessloven

Straffeprosessloven - Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther
DIMENSJON
3,70 MB
FILNAVN
Straffeprosessloven.pdf
ISBN
4649357559760

BESKRIVELSE

Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte.Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Som siktet kan du selv velge hvilken forsvarer du vil […] Straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr.

Kjøp. Kommuneloven; sist endret ved lov 21.

RELATERTE BØKER