Rettshistorier

Rettshistorier - Bjarne Markussen | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bjarne Markussen
DIMENSJON
5,69 MB
FILNAVN
Rettshistorier.pdf
ISBN
6814823366241

BESKRIVELSE

Denne boka krysser grensene mellom litteratur, film og juss. Den hvordan familielivet har blitt skildret av diktere og filmskapere, og hvordan fortellingene har fått betydning for lovgivningen fra 1800-tallet og frem til i dag. Med eksempler fra en rekke berømte verker - bl.a. Et dukkehjem, Hellemyrsfolket, De vergeløse og Kramer vs. Kramer - viser forfatteren hvordan kunstens og familierettens historie er tett sammenvevd. Fra Ibsens og Skrams tematisering av kvinnen i og utenfor ekteskap, følges utviklingen gjennom "barnets århundre" og frem til dagens lovgivning, med fokus på fedre og barns rettigheter. Gjennom sin tverrfaglige tilnærming er boka et originalt bidrag til både litteraturfaget og rettshistorien - og til dagens familierettslige samfunnsdebatt. Bjarne Markussen er dr.art. i nordisk litteraturvitenskap, og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

også NUPI og Senter for Europarett), innleder om "The history of drafting Art. 50 of the Treaty of Lisbon". Rettshistorie er både eit rettsvitskapleg og historievitskapleg fagfelt.Innan rettsvitskapen er rettshistorie eit gjennomgåande fagfelt, som vil seia at det ikkje er avgrensa til einskilde rettsområde som til dømes strafferett, prosessrett, forvaltningsrett eller erstatningsrett. Forskningsfelt er rettshistorie med vekt på europeisk rettsvitenskapshistorie og forfatningshistorie.

H Hekseprosesser‎ (2 ... Kjøp 'Rettshistorier, Foreldre og barn i litteratur, film og lovgivning' av Bjarne Markussen fra Fagbokforlaget. Vår rettshistorie har forgreninger både i romersk, eldre germansk og norditaliensk rett. Maktfordelingsprinsippet i Grunnloven er fra den franske forfatningen av 1791.

RELATERTE BØKER