Kritisk sosialt arbeid

Kritisk sosialt arbeid En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,43 MB
FILNAVN
Kritisk sosialt arbeid.pdf
ISBN
3430139186078

BESKRIVELSE

Denne boka tar opp tema som sosiale problem, sosial kapital, kritisk teori og kulturanalytisk perspektiv på sosialt arbeid. Det er lagt vekt på å synleggjere kritisk sosialt arbeid gjennom å løfte fram sosialarbeidarens spesielle utfordringar i dagens fleirkulturelle og globaliserte samfunn.Kritikk forutset grunnleggjande normer, standardar eller verdiar som kan skape ein legitim basis for kritikken. Kritisk tenking i sosialt arbeid handlar om systematisk å analysere fenomen i konkrete kontekstuelle og situasjonelle praksisar. Dette er eit alternativ til å føre ein teoretisk meir abstrakt kritikk der konsekvensane i forhold til praksis blir vanskelegare å identifisere. Det å utvikle ansvarlege kunnskapsposisjonar for å kunne synleggjere situasjonen til sårbare grupper i samfunnet og å bidra til å forbetre deira situasjon, er sentralt i kritisk sosialt arbeid.

Ideen er å læra av praksis og la den nye kunnskapen føra til endring. Dette kan bidra til å knyta teoretisk og etisk innsikt saman med kjensler og praktisk erfaring.

Kunsten å hjelpe individer og familier Bind I Lawrence Shulman Kunsten å hjelpe individer og familier er en oversettelse av Del 1-3 av Lawrence Shulmans: The Skills of Helping Individuals, Families, Groups and Communities. Bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnsfunksjon (Virksomhetens navn/Organisasjonsnummer) og (Arbeidstaker) (Ansatt nr.) Med dette bekrefter vi at nevnte arbeidstaker er ansatt som sjåfør hos oss. Vi visert til brev fra Helsedirektoratet, datert 16.03.2020 Ref.: 20/8355-1 FOR-2020-03-13-287 § 2, annet ledd.

RELATERTE BØKER