Fred er dog det beste

Fred er dog det beste En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,16 MB
FILNAVN
Fred er dog det beste.pdf
ISBN
8107192195876

BESKRIVELSE

I januar 2016 feirer Riksmekleren hundre år. Meklerinstitusjonen fikk sin form gjennom arbeidstvistloven av 1915 og ble opprettet 1. januar 1916. Siden har den fungert nesten uendret fram til i dag. Fred er dog det beste gir innblikk i Riksmeklerens virke og betydning i det norske samfunn fra flere innfallsvinkler. Artikkelforfatterne har ulike roller i forhold til lønnsoppgjørene i Norge. Ved siden av historiske presentasjoner med særlig vekt på årene rundt opprettelsen av institusjonen og de siste tiårene, finner vi artikler fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, samt innlegg fra sosialøkonomer som har arbeidet innen dette feltet. Dagens riksmekler, Nils Dalseide, gir et utfyllende bilde av de meklingsfaglige oppgavene. Til sammen gir bokens artikler et godt innblikk i Riksmeklerens virke og betydning.

Arbeidsretten og Riksmekleren 100 år; Til toppen. Regjeringen.no. Fred er dog det beste gir innblikk i Riksmeklerens virke og betydning i det norske samfunn fra flere innfallsvinkler.

Men når vi dølger vores mismod af lyst til fred og gode dage, skyldes det ikke, at vi er hjælpeløse ofre for diktatoriske magtbeføjelser. Det skyldes vores egen bekvemmelighedsfilosofi. Fred er ei det beste, men at man noget vil.

RELATERTE BØKER