Bistandsadvokaten

Bistandsadvokaten - Anne Robberstad | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Robberstad
DIMENSJON
9,25 MB
FILNAVN
Bistandsadvokaten.pdf
ISBN
5271934465841

BESKRIVELSE

Denne nyskrevne utgaven av BISTANDSADVOKATEN er basert på 2008-reformen, som innebar en kraftig styrking av fornærmedes og etterlattes rettsstilling i straffesaker.Boken gjennomgår de viktigste reglene en må kunne for å være bistandsadvokat, og orienterer samtidig politiet, påtalemyndigheten og domstolene om ofrenes nye stilling i straffeprosessen. Boken skal kunne fungere som oppslagsbok, med fyldige registre for stikkord og rettspraksis. Professor dr.juris Anne Robberstad arbeider med sivil- og straffeprosess på Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som praktiserende advokat. Hun har også skrevet bøkene Mellom tvekamp og inkvisisjon (1999), Rettskraft (2006) og Sivilprosess (2. utgave 2013).Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Dette gjelder først og fremst visse sedelighetsforbrytelser og familievold, men også ved voldshandlinger som har medført betydelig skade. Å bli utsatt for grov vold eller sedelighetsforbrytelser er en stor belastning for den fornærmede.

Bistandsadvokaten skal varsles om og har rett til å være til stede i alle rettsmøter og ved politiets avhør av fornærmede og etterlatte ... En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i straffesaker. Den fornærmede vil både ha interesse i forbindelse med etterforskningen og i utfallet av selve rettssaken.

RELATERTE BØKER