Sosialt arbeid i NAV

Sosialt arbeid i NAV Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,73 MB
FILNAVN
Sosialt arbeid i NAV.pdf
ISBN
7748027261511

BESKRIVELSE

NAV Sagene høgskoleklinikk ble utviklet som en felles utviklings- og samarbeidsarena mellom NAV Sagene, sosionomutdanningen/bachelor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og KREM, kreativt mangfold i arbeidslivet. Høgskoleklinikken var et delprosjekt under det nasjonale forsøket Høgskole og universitetssosialkontor (HUSK) som startet i 2006 og ble avsluttet i 2011. Hovedmålsettingen med Høgskoleklinikken var å bidra til at undervisningen på sosionomutdanningen ble så praksisnær, oppdatert, kunnskapsbasert og troverdig som mulig. Dette forutsatte et tett utviklings- og forskningssamarbeid mellom undervisningen, praksisfeltet og brukerne. Sosialt arbeid i NAV dokumenterer faglige fremgangsmåter og erfaringer fra arbeidet med Høgskoleklinikken. Marianne Neverland Ranger er førsteamanuensis og studieleder ved sosionomutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HIAO). Hilde Dalen er leder i KREM, kreativt mangfold i arbeidslivet og Kirsten Rytter er leder av NAV Sagene og var klinikkleder for NAV Sagene høgskoleklinikk

Ansvar for ... Sosiale tjenester og yrkesutøvelse til voksne, barn og familier inkludert personer med minoritetsbakgrunn, personer med rus- og/eller psykiske problemer, voksne som sitter i fengsel m.m. Sosialt arbeid i NAV; Rammebetingelser for yrkesutøvelse og deres konsekvenser for praksis: sosialpolitikk, organisasjon, samarbeid m.m. Feltarbeid i NAV.

Vi viser deg også andre muligheter. Bjarne Krogh Øvrelid, Dagny Adriaenssen Johannessen og Kenneth Arctander, Foreningen for Sosialpolitisk Arbeid. Selv om det også i Norge alltid har vært et gap mellom sosialt arbeids idealer på den ene siden, og mandater og systembetingelser på den andre: Sosialt arbeid har hatt en faglig og etisk forankring ved lokale læresteders kunnskapsformidling og nasjonale organers retningslinjer. Master i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider. Søk etter ledige stillinger.

RELATERTE BØKER