Forskningsetikkloven

Forskningsetikkloven - Thorkil H. Aschehoug, Ida Gjessing | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thorkil H. Aschehoug, Ida Gjessing
DIMENSJON
11,32 MB
FILNAVN
Forskningsetikkloven.pdf
ISBN
4388089451208

BESKRIVELSE

Boken inneholder grundige kommentarer til forskningsetikkloven.Forskningsetikkloven gir regler som skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Loven regulerer blant annet forskeres aktsomhetsplikt, krav til forskningsinstitusjoner og behandling av uredelighetssaker ved forskningsinstitusjoner. Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven, oppdatert med de siste lovendringer, rettspraksis og annen relevant praksis.

I formålsbestemmelsen til forskningsetikkloven fremgår at loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til «anerkjente etiske normer». Av lovens merknader heter det at «anerkjente etiske normer» omfatter lovfestede og ulovfestede regler og retningslinjer som har betydning for forskning Kunnskapsdepartementet.

158 L (2015-2016) (regjeringen.no) Nasjonale retningslinjer for forskningsetikk Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne.

RELATERTE BØKER