AD/HD

AD/HD - Tore Duvner | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tore Duvner
DIMENSJON
3,96 MB
FILNAVN
AD/HD.pdf
ISBN
9810163042275

BESKRIVELSE

Boka AD/HD. Impulsivitet, overaktivitet, konsentrasjonsvansker henvender seg til alle som kommer i kontakt med barn og unge med diagnosen: foreldre, personale i barnehage, SFO og skole, sykehus, helse- og sosialtjeneste.Attention Deficit/Hyperactivity Disorder er den amerikanske termen for den meget vanskelige sammensetningen av impulsivitet, overaktivitet og konsentrasjonsvansker. Mange med diagnosen AD/HD har også andre mangler, som for eksempel persepsjonsvansker, motoriske vansker og lese- og skrivevansker, som benevnes som DAMP og dysleksi.Boka gir en nevro-psykologisk forklaring på hva konsentrasjonsevne er, en forklaring på hvordan de ulike vanskelighetene arter seg og en bred oversikt over mulige støtte- og behandlingstiltak.

Children with ADHD may be ... For informasjon om helsekrav til førerkort (Førerkortforskriftens vedlegg 1), se: Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD og ADD) - uten atferdsforstyrrelse Kunnskap om ADHD, og hvordan ADHD kan observeres, gir mulighet for å utvikle gode tiltak for det enkelte barn. Symptomene kan forstyrre omgivelsene, og gis ofte mye oppmerksomhet i skole og hjem. ADHD/ADD (hyperaktivitet / nedsatt konsentrasjon) ADHD/ADD (hyperaktivitet / nedsatt konsentrasjon)

Har du diagnosen ADHD / ADD / hyperkinetisk forstyrrelse kan du kalles inn til sesjon for en individuell vurdering - gitt at du ellers er kvalifisert. ADHD-pasientene handler for ofte på impuls, uten å ha tenkt igjennom hva gjerningene vil føre til.

Likevel kan mange bli bekymret dersom barnet har vansker med å roe seg ned, eller om han eller hun har problemer med å holde seg til en aktivitet av gangen. AD/HD/Hyperkinetisk forstyrrelse og Tourettes syndrom utredes og diagnos-tiseres i hovedsak ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, BUP. Det er vanlig at Attention Defi cit/Hyperactivity Disorder - AD/HD - og Tourettes syndrom - TS - og/eller andre nevropsykiatriske tilstander opptrer sammen ADHD gir en rastløshet som gjør det vanskelig å fokusere på én oppgave, noe som blant annet gjør skolen ekstra utfordrende.

RELATERTE BØKER