Kompendium i markedsrett

Kompendium i markedsrett En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,46 MB
FILNAVN
Kompendium i markedsrett.pdf
ISBN
9748618685273

BESKRIVELSE

Kompendium i Markedsrett er ment som hjelpemiddel under forelesninger og repetisjoner av faget markedsrett.Del 1 omfatter oversikter over følgende emner:Markedsføringslovens vilkår for markedsføring.Enerettene med konkurransebeskyttelsen og enerettene i åndsretten, patentretten, firmaretten, varemerkeretten og mønsterretten.Reklameforbudene med reglene om radio- og TV-reklame og forbudene mot alkohol- og tobakksreklame.Konkurranseretten med konkurranselovens regler mot konkurransebegrensende tiltak.Avtalerettens regler om avtaleinngåelse og ugyldighetsreglene.Kjøpsrettens regler om forbrukervern og markedsføringsansvar.Produktansvaret for produsenter, markedsførere og andre.Angreretten ved fjernkjøp, postordre m.v.De relevante lovtekstene er innarbeidet i disposisjonene slik at rettskildene hele tiden står sentralt i fremstillingen, sammen med praktiske oppgaver og selvtester.I Del 2 er inntatt en rekke sentrale orienteringer fra Forbrukerombudet.I Del 3 gir direktør Øyvind U. Kavåg en innføring i reklame- og markedsføringsrett og det hele illustreres av 76 fagartikler fra saker som har vært til behandling i ulike organer for markedsrett.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet, Heftet | 9788259200297 Kjøp 'Kompendium i Markedsrett' av Sverre F. Langfeldt fra Norges raskeste nettbokhandel.

utg. Litteraturen vil bli søkt samlet i eget kompendium utgitt på Unipub. Støttelitteratur: Lassen, Birger Stuevold, Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik: Knophs oversikt over Norges rett, 13.

RELATERTE BØKER