Samarbeid til barnets beste

Samarbeid til barnets beste Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,35 MB
FILNAVN
Samarbeid til barnets beste.pdf
ISBN
9467939911955

BESKRIVELSE

Foreldresamarbeidet er først og fremst barnehageansattes ansvar - og barnets rettighet. Med FNs barnekonvensjon som kompass tar denne boken opp hvilke muligheter som finnes i foreldresamarbeidet. Hva snakker vi om i hverdagen? Hvordan spiller tid og toleranse inn i mulighetsrommene for arbeid med barnets beste? Noen av kjerneelementene i arbeidet med å skape psykisk helsefremmende miljøer rundt barn, ligger i relasjonene. Valgene vi gjør på vegne av barn, vil påvirke barnet både her og nå, og på senere tidspunkt. Mennesker er komplekse og lever sine liv ulikt. Det vil aldri være mulig å sette to streker under et menneskes måte å leve livet sitt på, men vi kan samles om hva som kan være til barnets beste. Dette er en praksisnær bok med tekster fra barnehagehverdagen. Gjennom flere forfatterstemmer, både fra praksis- og utdanningsfeltet, åpner de ulike kapitlene opp for hvordan vi kan forstå mer av hverandres perspektiver og samarbeide til barnets beste. Boken er skrevet til ansatte, men den kan også leses av foreldre som har barn i barnehagen.

6 1 Innledning 1.1 Barn og unge med behov for hjelp til å mestre eget liv Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis. Læringsutbyttebeskrivelsene i § 4 a, b og e, § 5 e, § 6 a, § 7 d-i, § 8 a og c, § 9 a, § 10 a-f og h, § 11 b-e, g og i, § 12 b, c og e, § 13 d og e, § 14 a og c er basert på forskrift 6.

hensyn til barnets beste. 6 1 Innledning 1.1 Barn og unge med behov for hjelp til å mestre eget liv Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis.

RELATERTE BØKER