Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold - Else Bugge Fougner, Claude A. Lenth, Marie Nesvik | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Else Bugge Fougner, Claude A. Lenth, Marie Nesvik
DIMENSJON
8,30 MB
FILNAVN
Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold.pdf
ISBN
7287949790456

BESKRIVELSE

Bokens hovedtema er hvilke begrensninger som gjelder for arbeidstakeres adgang til å drive virksomhet i konkurranse med en nåværende eller tidligere arbeidsgiver. Så lenge arbeidsforholdet består, vil den ulovfestede lojalitetsplikten i arbeidsforhold i stor utstrekning begrense arbeidstakeres adgang til å drive konkurrerende virksomhet. Etter at arbeidsforholdet er opphørt, er det konkurransebegrensende avtaler i form av konkurranseklausuler og/eller kundeklausuler som utgjør den viktigste begrensningen. De nye reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A om slike klausuler er viet bred plass sammen med blant annet krav om erstatning og begjæring om midlertidig forføyning. Boken har som formål å gi en samlet fremstilling av de problemstillingene som kan oppstå når en (tidligere) arbeidstaker begynner i, eller etablerer, konkurrerende virksomhet. Målgruppen for boken er advokater, dommere og andre som arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger i vid forstand. Forfattere av boken er Alex Borch (red.), Einar Engh, Else Bugge Fougner, Amund Fougner, Harald Hjort, Claude A. Lenth, Marie Nesvik og Camilla Selman. Forfatterne har arbeidet med fagområdet i mange år og inngår i Advokatfirmaet Hjorts arbeidsrettsavdeling. Flere av forfatterne deltok også i utredningen om «Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler» etter oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2008. Advokat Alex Borch er både forfatter og redaktør for boken. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

torsdag 30. april 2015 Av Anders Stenbrenden, Johan Krabbe-Knudsen, Marco Lilli og Nina Gundersen Sandnes Vår pris 1039,-(portofritt).

Forslaget ble behandlet av Stortinget og endringer i arbeidsmiljøloven vedtatt i desember 2015 med virkning fra 1. januar 2016.

RELATERTE BØKER