Demokratisk fellesskap

Demokratisk fellesskap - Jon Rogstad | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jon Rogstad
DIMENSJON
8,5 MB
FILNAVN
Demokratisk fellesskap.pdf
ISBN
5512894796400

BESKRIVELSE

I et velfungerende demokrati deltar hele befolkningen i beslutninger som angår fellesskapet. I det flerkulturelle Norge er ikke dette tilfelle. Etniske minoriteter engasjerer seg lite i samfunnets demokratiske prosesser. Folkestyret avspeiler faktisk i mindre og mindre grad folket.«Demokratisk fellesskap» er en bok om politisk integrasjon. Sentrale spørsmål er: Hvorfor er den politiske deltagelsen så lav? Hva forklarer forskjellene i engasjement mellom ulike grupper? Og er det egentlig uttrykk for politisk integrering når stemmeretten først og fremst blir brukt til å fremme politikere med ens egen etniske bakgrunn? Forfatteren diskuterer ulike forklaringer og tar særlig opp betydningen av rettigheter, individuelle ressurser, kjønn, familie, organisasjonsliv og uformelle nettverk. Dessuten, betydningen av «demokratisk tradisjon» fra hjemlandet og hvorvidt politisk integrering henger sammen med om man har innpass på andre samfunnsområder, som i arbeidslivet.«Demokratisk fellesskap» er en perspektivrik innføringsbok som retter seg mot studenter innen alle fagområder som tar opp temaområdet «det flerkulturelle Norge».«En aktuell, spennende og informativ fagbok», sagt av professor Willy Martinussen om «Demokratisk fellesskap».

... Hovedformålet med Lisboa-traktaten er å effektivisere beslutningsprosessene i EU og gjøre EU mer demokratisk. Sportsballer er et av de få produktene det ikke er satt en Fairtrade-minimumspris for.

2007 Les mer hos Universitetsforlaget / Read more. Forskere på Fafo: Jon Rogstad.

RELATERTE BØKER