Sammen om kunnskap

Sammen om kunnskap - Anne Furu, Marit Granholt | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Furu, Marit Granholt
DIMENSJON
6,82 MB
FILNAVN
Sammen om kunnskap.pdf
ISBN
7232065802644

BESKRIVELSE

Barnehagen er en dynamisk organisasjon som speiler samfunnsendringer, og som hele tiden selv må være i utvikling. Barn og voksne lærer og utvikler kunnskap gjennom gjensidige prosesser innenfor et demokratisk fellesskap. Faglig kompetanseutvikling er et krevende prosjekt som utfordrer ideer, tradisjoner, vanetenkning, arbeidsmåter og holdninger, og som ikke skjer automatisk. Boken problematiserer hvordan barnehager aktivt kan arbeide med sin egen utvikling, i lys av ny Rammeplan for barnehagen, ny kunnskap på barnehagefeltet og raske samfunnsendringer. Gjennom eksempler fra ulike læringsprosjekter belyser forfatterne mulige veier å gå i den videre utviklingen av barnehagenes faglige kompetanse. Ikke minst diskuterer de hvordan praksisfelt og høgskole sammen med andre aktører kan utvikle kunnskap og kompetanse. Boken henvender seg til alle som er opptatt av kompetanseutvikling, men spesielt til studenter i førskolelærerutdanningen og ansatte i barnehager. Anne Furu og Marit Granholt er høgskolelektorer i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo, og har gjennom flere år arbeidet med kompetanseutviklingsprosjekter i nært samarbeid med praksisfeltet. I 2005 fikk de lærerutdanningens pris for godt læringsarbeid for sitt arbeid med læringsprogrammet KOMPASS et kurstilbud rettet mot assistenter i barnehage.

Mange typer kunnskap skapes og forvaltes i fellesskap mellom mennesker og i denne sammenhengen kan den bli manipulert og behandlet på ulike måter. Ansatte som arbeider med barn og unge bør ha god kunnskap om opplysningsplikten til barnevernstjenesten og avvergelsesplikten, og vite hvordan de skal handle for å overholde disse. KAPITTEL: 3.

- Vi er helt nye i dette, og lytter til alle gode anbefalinger vi kan få, sier kyllingprodusent Leif Lende. Naturalistiske teorier om kunnskap er en hovedretning i forståelsen av fenomenet kunnskap innenfor nyere analytisk filosofi.. Naturalistiske teorier er opptatt av å analysere og definere kunnskap i tråd med nyere vitenskaplige oppfatninger fra biologi og psykologi ved å ta i bruk deres begrepsapparat.

RELATERTE BØKER