Kritisk sosiologi

Kritisk sosiologi - Thomas Mathiesen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thomas Mathiesen
DIMENSJON
6,51 MB
FILNAVN
Kritisk sosiologi.pdf
ISBN
7856562760697

BESKRIVELSE

Forfatteren tar et oppgjør med den "tradisjonelle sosiologien", som han mener ikke stiller grunnleggende kritiske spørsmål til de forhold den undersøker. Han tar til orde for å ta i bruk mulighetene sosiologen gir til å motsi konvensjonell visdom, og til å frigjøre mennesker fra dennes tvang. Har litteraturliste og innholdsfortegnelse.

Imidlertid bidrar også essayet med særlig to viktige og - skulle det vise seg - banebrytende innsikter. For det første, så er essayet den første i en lang tradisjon med tekster innen filosofi, samfunnsvitenskap og særlig sosiologi, som fremstår refleksive. Mastergradsprogrammet i sosiologi kvalifiserer for arbeid både innenfor det private næringsliv, organisasjoner i det sivile samfunn og offentlig sektor.

Sosialpsykologi er dels en disiplin innen psykologi, kjent som psykologisk sosialpsykologi, og dels en disiplin innen eller et eget fag som står nær sosiologi, kjent som sosiologisk sosialpsykologi. I bacheloroppgaven skal du fordype deg i et tema som kan knyttes til ett eller flere av de emnene bachelorstudiet i sosiologi er bygget opp av. Det overordnede målet for forelesningene i begynnelsen av semesteret er å knytte sammen de sosiologiske kunnskapene fra de foregående teori- og metodeemnene og kople dem til forskningstema, slik at de forbereder til praktisk forskningsarbeid. Kritisk teori : en antologi over Frankfurter-skolen i filosofi og sosiologi Kalleberg, Ragnvald | Horkheimer, Max | Marcuse, Herbert | Adorno, Theodor W.

RELATERTE BØKER