Fra teori til praksis; lærerens tenkning, i og om undervisning

Fra teori til praksis; lærerens tenkning, i og om undervisning - Walter Frøyen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Walter Frøyen
DIMENSJON
8,8 MB
FILNAVN
Fra teori til praksis; lærerens tenkning, i og om undervisning.pdf
ISBN
7956287625102

BESKRIVELSE

Walter Frøyen (f: 1963) er utdannet lærer og cand.paed. fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen læring og tilrettelegging for læring. Han har arbeidet som lærer og forsker, som leder innen utdanningsadministrasjon samt innen utredning og klinisk pedagogisk virksomhet. Han arbeider nå som pedagogisk-psykologisk rådgiver innen PPT. Frøyen har tidligere gitt ut bøkene "Læring, tilrettelegging for læring" (1995) og Ansvar for andres læring (1998). Begge har vært pensum på høgskoler og universitet. Sistnevnte ble også oversatt til dansk og solgt til et forlag i Danmark (2000). I tillegg har han publisert artikler i ulike tidsskrift og holdt forelesninger både i Norge og i utlandet. Gjennom sin utdanning og sin praksis har han hele tiden vært opptatt av forholdet mellom det å ha kunnskap om læring og det å skulle tilrettelegge situasjoner og betingelser for at god læring skal finne sted. Elevenes læring står og har alltid stått sentralt i hans arbeider. Denne boken er en fortsettelse av dette engasjementet. Boken er en grundig teoretisk gjennomgang av forskning på læreren og undervisningen. Frøyen presenterer også en modell som forklarer hvordan læring skjer på det kognitive plan, og har som hensikt å "pedagogisere" denne på en måte som gjør den til et velegnet redskap i lærerens refleksjon om og i sin undervisning. Teorier og modeller er også prøvet ut i en empirisk studie.

I det følgende vil jeg beskrive denne utviklingen innenfor pedagogisk tenkning som ... Jeg vil støtte meg til teorier om kunst og litteratur, fordi Fordi viten ikke er direkte Studien viser at lærerens bruk av rammer og støttestrukturer er avgjørende for elevenes utforskning, men viser også at det er en svært krevende oppgave.

Læreboken styrer mye av opplæringen. Forskerne finner at læreboken har en sterk stilling, og at tavleundervisning er vanlig undervisningsmetode.

RELATERTE BØKER