Vassdragshåndboka

Vassdragshåndboka En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,10 MB
FILNAVN
Vassdragshåndboka.pdf
ISBN
5793442844817

BESKRIVELSE

Veier, bebyggelse og annen infrastruktur blir hvert år skadet av flom og skred. Vassdragshåndboka er den eneste fagboka innenfor feltet som tar for seg utfordringer og tiltak med utgangspunkt i norske forhold. I bokas første del gis en grunnleggende innføring i hydrologi, flomberegninger, is i vassdrag, hydraulikk og erosjon, sedimenttransport og skred. Andre del tar for seg sikring mot flom, erosjon og vassdragsrelaterte skred, biotoptiltak og terskler og kulverter. Ny revidert utgave.

Figur 2-3 Oppsett for 2D vannlinjemodell som viser definert flomområde og innløp og utløp. Data for kulvertene brukt i modellen er gitt i Tabell 2-1, hvor ruhetsverdier er valgt basert på anbefalinger i Vassdragshåndboka (Fergus m.fl.

,2010). Merk at dimensjoner for kulverten under traktorveg/sti avviker fra tilsend grunnlag, og dette er grunnet at en diameter på 800 mm var for stor i forhold til tilgjengelig plass i terrenget og kunne da ikke modelleres.

RELATERTE BØKER