Helse- og omsorgsrett

Helse- og omsorgsrett - Anne Kjersti Befring | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Kjersti Befring
DIMENSJON
7,34 MB
FILNAVN
Helse- og omsorgsrett.pdf
ISBN
6052737365719

BESKRIVELSE

Boken gir en samlet oversikt over de viktigste lovene innen helse- og omsorgsretten, og en inngående presentasjon av det nye lovverket. Spesielt belyser den konsekvenser som de siste årenes helsereformer har medført. Blant annet er flere yrkesgrupper definert som helsepersonell, ansvarsfordeling er endret, tverrprofesjonelt arbeid og samhandling er i større grad vektlagt og dokumentasjon digitalisert. Boken gir også en innføring i rettskilder, juridisk metode, rettsanvendelse og hvordan yrkesutøvelsen innen helse- og omsorgstjenestene er regulert. Den behandler de grunnleggende rettighetene og pliktene som pasienter og pårørende, helsepersonell og ledere har. Den gjør også rede for etikken som grunnlag for lovene og forklarer sammenhengen mellom jus og etikk. Noen sentrale spørsmål som blir tydeliggjort i boken er: Hva er helse- og omsorgsrett? Hvordan innvirker lovverket på profesjonsutøvelsen? Hvilke rettigheter og plikter har helse- og omsorgspersonell, pasienter og pårørende? Hvordan påvirker nye arbeidsformer, ny kompetanse og teknologi profesjonsetikken og lovgivningen?Boken er skrevet for studenter innen helse- og omsorgsfagene. Den er også nyttig for helsepersonell, ledere og alle som arbeider innen helse- og omsorgssektoren.

175 Kapittel 10 ... Bokanmeldelse: Helse - og omsorgsrett Skrevet av Anne Kjersti Befring januar 11, 2018 desember 29, 2019 Publisert i Helserett , Jus , Mine bøker Boken er anmeldt av Julia Köhler-Olsen, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og kan bestilles fra Cappelen Damm . Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til forslag om midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.) - Prop. 130 L (2019-2020).

Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du kjøper.

RELATERTE BØKER