Å lære språk i barnehagen

Å lære språk i barnehagen - Vibeke Grøver | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Vibeke Grøver
DIMENSJON
8,88 MB
FILNAVN
Å lære språk i barnehagen.pdf
ISBN
1354703363735

BESKRIVELSE

Hvordan bør barnehagen tilrettelegge for språklæring?Hva kjennetegner språkfremmende samspill?Det kan være lett å tenke at barn i barnehagen lærer språk nærmest av seg selv. Denne boken viser at de voksne kan gjøre en stor forskjell gjennom måten de samhandler med barna på og hvordan de tilrettelegger for barns samhandling med hverandre. Dette er særlig viktig for barn som lærer norsk som et nytt språk i barnehagen.Forfatteren etablerer et kunnskapsgrunnlag for språkarbeid i barnehagen ved å drøfte forskning fra ulike tradisjoner opp mot de voksnes rolle som språkmodeller og tilretteleggere i barnehagen. Fremstillingen belyser også samarbeid mellom ansatte og mellom foreldre og ansatte, og tar i betraktning at barn er ulike og har ulik bakgrunn. Språkfremmende samspill, muligheter og utfordringer illustreres gjennom samtaleeksempler fra norske barnehager.

For Sara foregikk læringa av kurdisk på en annen måte enn læringa av norsk. Førstespråket/-språka - det vil si det eller de språka vi lærer først, og før vi er fire år - læres i noenlunde samme rekkefølge og tempo for alle barn med normal språkutvikling. Å bade i språk 29.

Det kan være lett å tenke at barn i barnehagen lærer språk nærmest av seg selv. Språkprofessoren anbefaler: 12 lærerike apper for barn MORSOM LÆRING: Margareth Sandvik forteller at mange barnehager og skoler benytter nettbrett og apper som en del av undervisningen. "Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.

RELATERTE BØKER