Verdibasert ledelse

Verdibasert ledelse - Rudi Kirkhaug | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Rudi Kirkhaug
DIMENSJON
6,54 MB
FILNAVN
Verdibasert ledelse.pdf
ISBN
8039024469952

BESKRIVELSE

Verdier ligger til grunn for all menneskelig atferd, på godt og vondt. De utgjør kulturen i organisasjoner og er kritiske for kommunikasjon og samspill. Verdier både gir og fratar ledere makt og innflytelse. Denne boken besvarer sentrale spørsmål knyttet til bruk av verdier som lederverktøy: - Hva er egentlig verdier? - Hva er verdibasert ledelse? - Kan verdibasert ledelse erstatte målstyring og regelstyring? - Hvilke betingelser må være til stede for at verdier kan brukes som lederverktøy? Denne andre utgaven er nesten helt nyskrevet. I tillegg til å være faglig og pedagogisk oppdatert, har forfatteren gått mer rett på sak og mye av beskrivelsen av tradisjonelle ledelsesteorier er tatt ut. Dette gjør boken enda mer relevant for både studenter og ledere, enten de opererer i privat, offentlig eller frivillig sektor.

Nå har jeg lyst til å se dette i lys av andre ledelsesfilosofier, og hvordan vi over tid har utviklet oss fram til en konsensus om at verdibasert ledelse anses som den formen for ledelse som skaper de beste resultatene. Klar, verdibasert politisk ledelse gjør slik sett styringsvirkemidlene mer effektive. Ledelse, styring og verdier på strategisk organisasjonsnivå Eieres styring av virksomheter, såkalt corporate governance, er et svært relevant tema for drøfting av verdier i styring og ledelse. Denne boka om verdibevisst ledelse knytter an til den etter hvert lange og mangfoldige tradisjonen rundt verdibasert ledelse, og søker å utdype hvordan bevisstgjøring av verdier som idealer for handling (verdier-for-praksis), og verdier som analyseredskap for å forstå eksisterende praksiser kan gi et nytt grunnlag for god ledelse (verdier-i-praksis). P330 «Verdibasert ledelse» må sees i sammenheng med P331 «Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring», og sammen danner de et faglig tyngdepunkt for studenter som velger mastergradsvarianten «Pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse». Med en bachelorgrad i administrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner.

I tillegg til å være faglig og pedagogisk oppdatert, ... Masterstudiet i verdibasert ledelse er et generelt kompetansegivende lederstudium med to valgfrie studieløp på enten 120 studiepoeng eller 90 studiepoeng. Studiet har en faglig profil som skal bidra til at verdier mobiliserer til organisatoriske handlinger, og kan knyttes til stikkord som «verdibevissthet, dømmekraft og praktisk lederkompetanse.». Verdibasert ledelse derimot består i å utvikle en visjon mot noe som tar sikte på å forbedre, dette er ofte mål som går utover rene, organisatoriske mål som for eksempel økt lønnsomhet.

RELATERTE BØKER