Risikostyring

Risikostyring - Terje Aven | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Terje Aven
DIMENSJON
7,66 MB
FILNAVN
Risikostyring.pdf
ISBN
7305029963317

BESKRIVELSE

Vi ønsker ikke ulykker, skader og tap, men all aktivitet medfører risiko. Taper bedriften store summer fordi ledelsen ikke har oversikt over risikoene og vet hvordan disse bør håndteres? Hvordan skal ulike hensyn balanseres?Risikostyring er viktig for så vidt forskjellige områder som mattrygghet, helse, transport, IKT, kraftforsyning, olje- og gassproduksjon, rasfare og terrorfare. Denne boken gir svar på hva risiko er, og hvordan vi kan uttrykke og kommunisere risiko. Leseren får vite hvordan vi skal bestemme hva som er akseptabel risiko, hvordan vi skal forstå og forholde oss til føre-var-prinsippet, og hvordan vi skal forstå og bruke kost-nytte-analyser. Denne reviderte utgaven er oppdatert på utviklingen i risikofaget de senere årene. Nytt stoff om risiko og overraskelser, såkalte sorte svaner, er også lagt til. Boken er rettet mot studenter og kursdeltakere innen risiko- og sikkerhetsfag som trenger å forstå de grunnleggende prinsippene for styring av risiko. Den er også nyttig for personer som arbeider med risikostyring og som trenger oppdatering.

Tilsynet har vedtatt forskrift om risikostyring og internkontroll. Forskriften trådte i kraft 1.

Eksempelvis innenfor økonomi, datasikkerhet og ved drift av kjernekraftverk.. Det vil alltid være en sammenheng mellom risiko og gevinst. Risikostyring er mye brukt i næringslivet/privat sektor, for eksempel i energi, petroleums- og prosessindustrien, innen bank/finans, og i IKT-sektoren; så vel som i offentlig sektor, for eksempel i by- og regionalplanlegging, i planlegging og drift av kritisk infrastruktur, og i helsevesenet. Risikostyring hjelper virksomheten med å identifisere de viktigste truslene for driften, prioritere risikoreduserende tiltak, og følge opp resultater fra tiltakene.

RELATERTE BØKER