Risikostyring

Risikostyring - Terje Aven | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Terje Aven
DIMENSJON
3,58 MB
FILNAVN
Risikostyring.pdf
ISBN
8655279814688

BESKRIVELSE

Vi ønsker ikke ulykker, skader og tap, men all aktivitet medfører risiko. Taper bedriften store summer fordi ledelsen ikke har oversikt over risikoene og vet hvordan disse bør håndteres? Hvordan skal ulike hensyn balanseres?Risikostyring er viktig for så vidt forskjellige områder som mattrygghet, helse, transport, IKT, kraftforsyning, olje- og gassproduksjon, rasfare og terrorfare. Denne boken gir svar på hva risiko er, og hvordan vi kan uttrykke og kommunisere risiko. Leseren får vite hvordan vi skal bestemme hva som er akseptabel risiko, hvordan vi skal forstå og forholde oss til føre-var-prinsippet, og hvordan vi skal forstå og bruke kost-nytte-analyser. Denne reviderte utgaven er oppdatert på utviklingen i risikofaget de senere årene. Nytt stoff om risiko og overraskelser, såkalte sorte svaner, er også lagt til. Boken er rettet mot studenter og kursdeltakere innen risiko- og sikkerhetsfag som trenger å forstå de grunnleggende prinsippene for styring av risiko. Den er også nyttig for personer som arbeider med risikostyring og som trenger oppdatering.

Eksempelvis innenfor økonomi, datasikkerhet og ved drift av kjernekraftverk.. Det vil alltid være en sammenheng mellom risiko og gevinst. Risikostyring er mye brukt i næringslivet/privat sektor, for eksempel i energi, petroleums- og prosessindustrien, innen bank/finans, og i IKT-sektoren; så vel som i offentlig sektor, for eksempel i by- og regionalplanlegging, i planlegging og drift av kritisk infrastruktur, og i helsevesenet. Risikostyring hjelper virksomheten med å identifisere de viktigste truslene for driften, prioritere risikoreduserende tiltak, og følge opp resultater fra tiltakene.

Klikk her for å se gode eksempler på masteroppgaver. Fikk ny karriere med master i Risikostyring og sikkerhetsledelse. Risikostyring handler om hvordan vi styrer risiko, det vil si hvilke løsninger vi velger og hvilke tiltak vi setter inn for å finne «riktig» risiko, som balanserer ønskene om å skape verdier og å unngå skader og tap. Risikostyring har blitt et naturlig punkt på agendaen både på leder- og styremøter, og vi ser at risikostyring stadig oftere inkluderes som et viktig element i virksomhetenes forskjellige funksjoner.

RELATERTE BØKER