Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge - Terje Ogden | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Terje Ogden
DIMENSJON
12,25 MB
FILNAVN
Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge.pdf
ISBN
4775059108535

BESKRIVELSE

Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, og er et resultat av samspillet mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger. I denne boka er atferdsproblemer et spørsmål om mestring og kompetanse og hvordan en kan forebygge og redusere vansker gjennom målrettede tiltak og et godt læringsmiljø. Tematisk har boka et bredt fokus på inkludering og hvordan tiltak kan tilpasses mangfoldet av barn og unge i barnehage og skole. Sentrale stikkord her er sosial kompetanse og selvregulering, tidlig avdekking og intervensjon, og skoleomfattende tiltak som klasseledelse og sosial ferdighetsopplæring. Boka inneholder også kapitler som barnehager og barns tidlige utvikling, og om internalisert problematferd hos barn og unge.

Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret - Unirand og professor II ved Psykologisk Institutt ved UiO. Boken bygger på, og er en videreføring av den tidligere utgaven «Sosial kompetanse og problematferd i skolen», som først utkom i 2002, med revisjon i 2006. Ny i 2015: Terje Ogden: Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge.

Smith, Leif Edvard Aarø, Johan Siqveland, Simon Øverland Interne bidragsytere: Ragnhild Eek Brandlistuen, Therese Kristine Dalsbø, Lars Johan Hauge, Arnfinn Helleve, Tonje Holt, Denne boka kombinerer et problem- og ressursorientert perspektiv for å forklare hvordan barn og unges sosiale tilpasning … LES MER påvirkes av sosiale ferdigheter og problematferd.Sosial kompetanse blir spesielt trukket fram, enten det dreier seg om lærerens ferdigheter i undervisnings- og læringsledelse, elevers sosiale og skolefaglige ferdigheter eller foreldrenes oppdragelsesferdigheter. Hva er atferdsproblemer og sosial kompetanse blant barn og unge? Hvilke muligheter har man i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø for alle elever - også de vanskeligste? Denne boka kombinerer et problem- og ressursorientert perspektiv for å forklare hvordan barn og unges sosiale tilpasning påvirkes av sosiale ferdigheter og problematferd.Sosial kompetanse blir spesielt trukket fram ... Kjøp Sosial kompetanse og problematferd i skolen fra Tanum Hva er atferdsproblemer og sosial kompetanse blant barn og unge? Hvilke muligheter har man i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø for alle elever . også de vanskeligste? Denne boka kombinerer et problem- og ressursorientert perspektiv for å forklare hvordan barn og unges sosiale tilpasning påvirkes av sosiale ferdigheter og ... Dette innebærer å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og sosiale kompetanse.

RELATERTE BØKER