Etikk og samfunnsansvar

Etikk og samfunnsansvar - Øyvind Kvalnes | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Øyvind Kvalnes
DIMENSJON
6,93 MB
FILNAVN
Etikk og samfunnsansvar.pdf
ISBN
4277202974905

BESKRIVELSE

Poengtert, intelligent og velskrevet innføring i etikk og samfunnsansvar tilpasset undervisningen på øk. adm. studiene.Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler:* Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner.* Del 2 har overskriften Moralpsykologi, og tar for seg selve grunnlaget for å trekke et skille mellom rett og galt i omgang mellom mennesker.* Del 3 Det økonomiske menneske drøfter ulike varianter av oppfatningen om at hver og en av oss først og fremst er ute etter å tilfredsstille egne behov. Hva er holdbarheten og begrensningene til et slikt menneskesyn?* Del 4 Bedriften ser på utfordringer som kan oppstå for bedrifter som ønsker å vise et samfunnsansvar utover å drive lønnsomt.

Og ansvarlige bedrifter tar hensyn til dette. Etikk kan vi si er læren om fellesskapsverdier i et samfunn og de normer og regler som må følges for å virkeliggjøre disse verdiene. Etikk for beslutningstakere - virksomheters bærekraft og samfunnsansvar svarer på disse viktige spørsmålene.

Etiske retningslinjer: Etikk og samfunnsansvar: historie, teori og ledelse. Oslo: Abstrakt forlag.

RELATERTE BØKER