Politisk filosofi

Politisk filosofi - Raino Malnes, Knut Midgaard | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Raino Malnes, Knut Midgaard
DIMENSJON
12,34 MB
FILNAVN
Politisk filosofi.pdf
ISBN
3018333053531

BESKRIVELSE

«Filosofene har bare fortolket verden forskjellig; det gjelder å forandre den», sier Karl Marx. Han mener filosofien ikke gir noen pekepinn om hva man bør gjøre med samfunnet for å forbedre det. Men mange filosofer, både før og etter ham, engasjerer seg i samfunnsspørsmål. Politisk filosofi er nærmest en forlengelse av selve politikken.Denne boken er en innføring i politisk filosofi. Den ramser ikke standpunkter,men viser hvordan en lang rekke filosofer argumenterer. Forfatterne har lagt vekt på atpremissene, og sammenhengen mellom premisser og konklusjon, skal tre tydelig frem. Både filosofiske klassikere og vår tids filosofer er med, og alle de sentrale temaene for politisk debatt tas opp:Hva er statsmakt godt for?Hva er frihet og fellesskap verdt?Hva kjennetegner en god politisk forfatning?Hvilke fortrinn har demokratiet?Hva skal til for å skape sosial rettferdighet?Er revolusjonær endring nødvendig?Finnes det universelle verdier?«Det jeg setter mest pris på med boka, er at alle tenkerne blir presentert på en edruelig måte og forstått på sine premisser.»Aksel Braanen Sterri, Tidsskrift for samfunnsforskning

Politisk filosofi i vid forstand omfatter rettsfilosofi og sosialfilosofi. Emnets innhold kan variere slik at filosofihistorie eller systematiske perspektiver på politisk ... Politisk filosofi er eit tverrfagleg forskingsfelt der spørsmål knytta til rettferdig fordeling, demokratiteori, anerkjenning av minoriteter, samt forskjellige forståelser av makt står sentralt.

Temaene hører hjemme dels i normativ teori, dels i sosialfilosofi. Noen har nært slektskap med problemstillinger i deskriptiv statsvitenskap.

RELATERTE BØKER