Politisk filosofi

Politisk filosofi - Raino Malnes, Knut Midgaard | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Raino Malnes, Knut Midgaard
DIMENSJON
6,37 MB
FILNAVN
Politisk filosofi.pdf
ISBN
4021171661747

BESKRIVELSE

«Filosofene har bare fortolket verden forskjellig; det gjelder å forandre den», sier Karl Marx. Han mener filosofien ikke gir noen pekepinn om hva man bør gjøre med samfunnet for å forbedre det. Men mange filosofer, både før og etter ham, engasjerer seg i samfunnsspørsmål. Politisk filosofi er nærmest en forlengelse av selve politikken.Denne boken er en innføring i politisk filosofi. Den ramser ikke standpunkter,men viser hvordan en lang rekke filosofer argumenterer. Forfatterne har lagt vekt på atpremissene, og sammenhengen mellom premisser og konklusjon, skal tre tydelig frem. Både filosofiske klassikere og vår tids filosofer er med, og alle de sentrale temaene for politisk debatt tas opp:Hva er statsmakt godt for?Hva er frihet og fellesskap verdt?Hva kjennetegner en god politisk forfatning?Hvilke fortrinn har demokratiet?Hva skal til for å skape sosial rettferdighet?Er revolusjonær endring nødvendig?Finnes det universelle verdier?«Det jeg setter mest pris på med boka, er at alle tenkerne blir presentert på en edruelig måte og forstått på sine premisser.»Aksel Braanen Sterri, Tidsskrift for samfunnsforskning

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788253036021 Politisk filosofi ser altså til det antarktiske kontinentet på to måter: ved å anvende feltets sentrale begreper og teorier på det, og ved å bruke det som kilde til en kritisk re-evaluering av sentrale begreper og teorier om territorielle rettigheter og rettigheter over naturressurser på den ene siden, og om politisk legitimitet på den andre siden. Å ha klarhet om hva som moralsk ... Politisk filosofi Locke er også et av de store navnene i den politiske tenkningens historie.

Men mange filosofer, både før og etter ham, engasjerer ... Politisk filosofi Det såkalt «onde» og kritikken av Staten Kritikken av det «politiske beslutningsmonopol», og mer generelt kritikken av institusjoner, må hvile på konstateringen av at mennesket «av natur er ondt», skriver den italienske filosofen Paolo Virno i dette essayet der han drøfter forbindelsene mellom antropologisk refleksjon og politisk institusjonsteori. Politisk filosofi treng ikkje bygge deduktivt frå ei sikker og «djupare» filosofisk eller moralsk doktrine for å unngå å bli relativistisk eller skeptisk. I Rawls sine siste artiklar skisserer han ein måte å gå fram på som eg ser som lovande.

RELATERTE BØKER