Helsehjelp til personer med rusproblemer

Helsehjelp til personer med rusproblemer En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,48 MB
FILNAVN
Helsehjelp til personer med rusproblemer.pdf
ISBN
3108059674132

BESKRIVELSE

Hvordan kan vi forstå og identifisere rusproblemer? Hva er god helsehjelp til personer som sliter med rusproblemer?Mennesker med rusproblemer er en gruppe med stort behov for sammensatte tjenester over tid. Myndighetene øker satsingen på rusfeltet og peker på at ulike faggrupper må arbeide sammen om å skape et godt tjenestetilbud. Flere med rusproblemer har dessuten en psykisk eller somatisk lidelse, noe som setter store krav til det tverrfaglige samarbeidet.I det tverrfaglige rusarbeidet legges det vekt på tidlig intervensjon overfor mennesker som står i fare for å utvikle rusproblemer et godt tjenestetilbud i institusjon og i kommunene tilgjengelighet, variasjon og helhet i tjenesteapparatet tilbud som fremmer mestring, sosial inkludering og en meningsfull hverdagHelsehjelp til personer med rusproblemer gir en innføring i ulike teoretiske og praktiske perspektiver på rusproblemer og tar for seg ulike nivåer av helsehjelp til personer med rusproblemer. I denne andre reviderte utgaven blir det pekt på krav til nye tverrfaglige tilnærminger og ny kompetanse for å imøtekomme den økte satsingen på feltet.Boken er primært skrevet for bachelor- og mastergradsstudenter i helse- og sosialfagene. Også de som jobber med rusproblematikk i praksisfeltet, vil kunne ha nytte av boken.

Rusproblemer kan ramme alle. Dersom du eller noen du kjenner trenger hjelp og støtte til å håndtere rusproblemer, er det flere steder du kan få hjelp. 100424 GRMAT Helsehjelp til personer med rusproblemer 180201.indd 8 29/05/2018 11:59.

Denne boken gir en innføring i ulike perspektiver på rusproblemer. I denne reviderte utgaven pekes det på krav til ny kompetanse og tverrfaglige tilnærminger for å imøtekomme den økte satsningen på feltet. Helsehjelp til personer med rusproblemer er delt inn i tre deler.

RELATERTE BØKER