Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge

Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,75 MB
FILNAVN
Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge.pdf
ISBN
5580619236673

BESKRIVELSE

I denne boken gir ledende norske kognitive atferdsterapeuter en innføring i hvordan man kan bruke kognitiv atferdsterapi (KAT) i møte med de aller yngste klientene og ungdom som plages av ulike psykiske vansker. Tankene våre har stor kraft. Negative tanker er destruktive og fører ofte til grubling og bekymring. De fleste barn og ungdommer kan forstå at hvordan de tenker om en hendelse, påvirker hvordan de føler og reagerer på situasjonen. De kan også lære hvordan både negative tanker og negativ atferd, som for eksempel unngåelse, isolasjon og selvdestruktive handlinger, er knyttet til psykiske vansker. Boken er klinisk nær og til nytte i arbeidshverdagen, der detaljerte kasuseksempler viser hvordan ulike kognitive og atferdsmessige metoder og teknikker blir oversatt fra teori til klinisk praksis. Her synliggjøres hvordan KAT tilpasses barnas alder og varierende nivå av sosial, språklig og kognitiv utvikling, som er nødvendig for å få et godt resultat. I tillegg til en generell innføring i KAT som metode finner leseren diagnosespesifikke kapitler om blant annet ulike angstlidelser, depresjon, posttraumatisk stress-forstyrrelse, selvskading, rus og atferdsforstyrrelser. Redaktørene, Kristin Martinsen og Roger Hagen, har fått med seg en rekke spesialister på de aktuelle fagfeltene.

Terapiformen ser også ut til å være nyttig for de yngste barna, og med sammenliknbare effekter på tvers av ulike aldersspenn. effekten er tilsvarende for gruppeterapi og individualterapi. Viktig om kognitiv atferdsterapi for barn og unge 2660 Kristin Martinsen, Roger Hagen, red.

Og denne forfatteren skuffer aldri! Kognitiv atferdsterapi har god behandlingseffekt for barn og unge med angstlidelser, også ved kortvarig behandling. Terapiformen ser også ut til å være nyttig for de yngste barna, og med sammenliknbare effekter på tvers av ulike aldersspenn.

RELATERTE BØKER