QED 1-7; matematikk for grunnskolelærerutdanningen; bind 2

QED 1-7; matematikk for grunnskolelærerutdanningen; bind 2 En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,65 MB
FILNAVN
QED 1-7; matematikk for grunnskolelærerutdanningen; bind 2.pdf
ISBN
4304794930970

BESKRIVELSE

QED 1-7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 2 er tilpasset de siste 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på 1.-7. trinn. De første tre kapitlene i boka tar utgangspunkt i matematikkfaglige emner: funksjoner, tall og geometri. Boka har et kapittel om statistikk og kvantitativ forskningsmetode og et om kvalitativ forskningsmetode. Bokas øvrige kapitler presenterer utvalgte emner i matematikkdidaktikk. Blant disse er matematikklærerens kompetanse, internasjonale undersøkelser, vurdering, dynamisk kartlegging og oppfølging, problemløsning i matematikk og «utematematikk».Utvalget av emner til QED-bøkene er gjort med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjenefor grunnskolelærerutdanningen og erfaringer og synspunkter fra forskjellige lærerutdanninger i Norge. Mange sider ved matematikk i skolen og lærerutdanningen er berørt, og bøkene presenterer oppdatert kunnskap om matematikk som undervisningsfag tilpasset behovene i dagens skole og samfunn.

trinn. Boka er delt inn i to hoveddeler, en matematikkfaglig og en matematikkdidaktisk del.

De første tre kapitlene i boka tar utgangspunkt i matematikkfaglige emner: funksjoner, tall og geometri. QED 5-10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 1 - Kalkulus. Kapittel 1 Oppgave 1.

RELATERTE BØKER