Politikk og makt

Politikk og makt - Axel J. Mellbye, Karl-Eirik Kval | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Axel J. Mellbye, Karl-Eirik Kval
DIMENSJON
6,21 MB
FILNAVN
Politikk og makt.pdf
ISBN
8423064080362

BESKRIVELSE

Elevene skal opparbeide et grunnlag for å delta i en faglig interessant diskusjon og refleksjon rundt viktige samfunnsspørsmål. Grunnlaget legges i gjennomgangen av begreper i faget, som politikk, makt, demokrati, og menneskerettigheter. Begrepene flettes inn i gjennomgangen av viktige politiske strukturer og prosesser - både nasjonalt og internasjonalt. Til slutt i hvert kapittel trekkes det fram sentrale problemstillinger innenfor temaene og presenterer argumenter for ulike syn. Boken inneholder en rekke nyere perspektiver og løfter fram menneskerettighetenes betydning nasjonalt og internasjonalt i et eget kapittel. Internasjonale politiske spørsmål har bred dekning, også nyere hendelser: finanskrise, EU i krise, den arabiske våren, ustabiliteten i Pakistan, utfordringene fra Iran, de nye vekstøkonomiene i øst og sør. Gratis elevnettsted med lydbok og begrepsbankNettstedet er gratis og uten innlogging. Her finner elevene ulike arbeidsoppgaver, interaktive oppgaver, sammendrag av kapitlene, lydfiler av teksten i boka, utdypende bakgrunnsstoff og en begrepsbank med definisjoner og forklaringer.Gratis lærerressurser på nettLærerressursene er gratis, men krever innlogging. Her finner læreren forslag til årsplan, undervisningsopplegg og prøver.

Det innebærer kort fortalt at politisk makt og myndighet i Grunnloven er fordelt nasjonalt mellom regjeringen, Stortinget og ... Politikk og makt Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.Poltikk og makt er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget politikk og menneskerettigheter i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning, se politikkogmakt.cdu.no.

Sametinget ble åpnet i 1989 og ligger i Karasjok. Sametinget er i utgangspunktet et rådgivende organ, men har etter hvert fått større makt til å ta beslutninger.Disse beslutningene er knyttet til områder som er særlig viktige for norske-samisk liv, som samisk språk, kultur og næringsvirksomhet. Definisjonen av politisk makt vil avhenge av hvilken definisjon man legger til grunn for politikk.Med en vid definisjon, der politikk forstås som alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, vil begrepet politisk makt falle sammen med makt i sin alminnelighet.Med en snevrere forståelse av politikk, der politikk ses på som en offentlig beslutningsaktivitet og de rammene som ... Politikk og makt.

RELATERTE BØKER