Å tenke med Foucault

Å tenke med Foucault En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,66 MB
FILNAVN
Å tenke med Foucault.pdf
ISBN
9870629235895

BESKRIVELSE

Hvordan er det mulig å tenke om fenomener som galskap, makt, frihet og omsorg i lys av noen bestemte samfunnsgitte betingelser? Den franske idéhistoriker Michel Foucault var en av forrige århundrets mest innflytelsesrike tenkere og påvirket den velferdspolitiske samfunnsdebatten på vesentlige måter. Han engasjerte seg i spørsmål om praksiser i velferdsinstitusjoner og analyserte disse praksiser på tvers av tid og rom. Boken er et forsøk på å tenke med og utover Foucault for å se og oppdage det glemte, oversette, det som kan være annerledes ved våre velferdspraksiser generelt og våre helsepraksiser i særdeleshet.Bokens omslag av forgreininger illustrerer nettopp hvordan han tenkte på kryss og tvers av tidsepoker, steder og hendelser for å se og tenke om et gitt fenomen utover hva som synes mest iøynefallende.Bidragsyterne i denne boken er forskere og forelesere tilknyttet norske og danske høyere utdanningsinstitusjoner. Redaksjonen består av professor Christine Øye, Høgskulen på Vestlandet, lektor emerita Nelli Øvre Sørensen ved Professionshøjskolen Absalon og Kari Martinsen professor emerita ved Universitetet i Tromsø og VID vitenskapelige høgskole.Målgruppen for boken er masterstudenter, forskere og andre med interesse for helse- og velferdspolitiske spørsmål.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Foucault ble født i Poitiers, i en borgerlig familie.Faren Paul var lege. Michel gikk etter hvert bort fra å bruke navnet Paul, i et ønske om å distansere seg fra faren.Oppveksten var preget av depresjoner og selvmordsforsøk.Etter skoleår med varierende suksess begynte han i 1946 på École Normale Supérieure.Her studerte han psykologi og filosofi, blant annet under Louis Althusser. Foucault ifølge kritikerne erstatte det med noe annet.

I Øye, Sørensen og Martinsen (red.). Å tenke med Foucault: En bok for masterstudiene ... Kjøp Diskursens orden fra Tanum Foucaults tiltredelsestale ved College de France er en kort og fengslende redegjørelse for, og en problematisering av, Foucaults arbeid med diskurser og situasjoner der diskursen .tar makten'.

RELATERTE BØKER