Radius

Radius - Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen
DIMENSJON
9,95 MB
FILNAVN
Radius.pdf
ISBN
8818119104638

BESKRIVELSE

Lærerens bok består av en generell del, en hoveddel som følger grunnboka oppslag for oppslag og kopioriginaler.I den generelle delen finner du opplysninger om hvilke matematikkdidaktiske prinsipper Radius bygger på og hvordan verket er bygget opp. Du finner også generell teori om utvikling av regnestrategier, de visuelle modellene forfatterne benytter og metoder for gjennomføring av gode klasseromssamtaler.Videre følger lærerveiledningen grunnboka side for side. Sidene er delt med en strek. Under streken finner du faksimiler av elevboksidene, utfyllende forklaringer til oppgavene og tips til differensiering. Du finner også veiledning til gjennomføring av den lærerstyrte klasseromssamtalen og tips til organisering av samarbeidsoppgaver for elevene.Over streken finner du målene for kapitlene og hvilke begreper det er hensiktsmessig å innføre. Hvert kapittel har utfyllende matematisk og didaktisk teori til temaer som omhandles i kapitlet. Du vil også finne forslag til aktiviteter og spill som hjelper elevene til forståelse. Bakerst i boka finner du kopieringsoriginaler til de oppgavene og aktivitetene som krever dette.

Den beregnes etter formelen\(r_h = \frac{2 \cdot \textit{strømningstverrsnitt} }{\textit{våt omkrets}}\)Våt omkrets er den del av et tverrsnitts omkrets i vannløp eller rør som kommer i berøring med vann, fri overflate ikke medregnet.. Formlar for sirklar Radius frå omkrins. Radiusen til ein sirkel med omkrins C er = =.

Mathematics a. A line segment that joins the center of a circle with any point on its circumference.

RELATERTE BØKER