Profesjonsetikk

Profesjonsetikk - Svein Aage Christoffersen | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Svein Aage Christoffersen
DIMENSJON
11,87 MB
FILNAVN
Profesjonsetikk.pdf
ISBN
7892669435960

BESKRIVELSE

Boka setter fokus på hva det etisk sett innebærer å arbeide med mennesker. Dette arbeidet styres ikke bare av faglig ideologi, metoder, regler og retningslinjer, men også av den profesjonelles medmenneskelighet. Forfatterne diskuterer hva profesjonsetikk er og viser sammenhengen mellom etikk og utvikling av dømmekraft. Samtidig settes det søkelys på forholdet mellom profesjon og samfunn og om etikken er et viktig samfunnsmessig styringsredskap. Dette knyttes både til utdanning av profesjoner og til de ulike profesjonenes etiske retningslinjer. Boka er beregnet på helse- og sosialarbeidere som ønsker å styrke sin etiske bevissthet.

Som profesjonsforening tar Presteforeningen ansvar for å formulere profesjonsetikken - de forventningene prester setter til seg selv og fellesskapet om standarden på vår tjeneste og profesjonsutøvelse. I dette arbeidet er det viktig å lytte til mange stemmer, både innenfra og utenfra. Medisinsk og helsefaglig profesjonsetikk dreier seg om normer, verdier og idealer for god faglig praksis, sett i lys av helsepersonells samfunnsoppdrag.

Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst ... I boka Profesjonsetikk i skolen og den tilhørende nettressursen belyses mange av de etiske utfordringer lærere møter, gjennom en rekke konkrete dilemmaer fra læreres egen skolehverdag.

RELATERTE BØKER