Det nye livet; svangerskap, fødsel og barseltid

Det nye livet; svangerskap, fødsel og barseltid En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,28 MB
FILNAVN
Det nye livet; svangerskap, fødsel og barseltid.pdf
ISBN
8134450749118

BESKRIVELSE

Fødsel av et nytt barn berører mange aspekter, både private og offentlige. For den enkelte er det en gjennomgripende og personlig opplevelse, og for samfunnet er barnefødsler grunnleggende for utvikling og vekst.Det nye livet beskriver de fysiologiske og psykologiske endringene som skjer under svangerskapet og under og etter fødselen. Svangerskapet innebærer normale forandringer og opplevelser for kvinnen og partneren, men også medisinske komplikasjoner, undersøkelser, inngrep og operative forløsninger. Boken dekker også andre temaer innenfor reproduktiv helse, som prevensjon, abort, fødselsangst, vold og psykisk sykdom.Boken formidler kunnskapsbasert svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, synliggjør et livsbegivenhetsperspektiv og vektlegger kvinnens muligheter for informerte valg.Målgruppen er først og fremst sykepleiestudenter, men boken er også aktuell for andre helseprofesjoner som arbeider innenfor dette fagfeltet. Den gravide kvinnen og den vordende far/partner vil også ha nytte og glede av boken. Forfatterne har omfattende erfaring med temaområdene som beskrives i boken, og representerer jordmorfag, medisin og psykologi. Kapitlene er rikt illustrert med figurer og bilder.Mari Landsverk Hagtvedt er jordmor og fagutvikler ved Sykehuset i Vestfold HF. Hun var ansvarlig for studieplan og oppstart av jordmorutdanningen i 2004 og sentral i utviklingen av mastergradsstudiet i jordmorfag i 2012 ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har også erfaring med undervisning i sykepleierutdanning og har klinisk erfaring som sykepleier og jordmor.Synne Holan er jordmor og har en mastergrad i folkehelsevitenskap. Tidligere arbeidet hun som jordmor ved Aker universitetssykehus og som lektor ved nåværende Universitetet Sørøst- Norge. Hun har lang erfaring fra internasjonalt arbeid i mange land, og har blant annet arbeidet med mor- og barnhelse i Midt-Østen og i Afrika. I dag arbeider hun med helseutdanning og reproduktiv helse i Gaza, Palestina, for organisasjonen NORWAC.

Mari Landsverk Hagtvedt (Redaktør) ; Synne Holan ... Kontroll etter fødselen foregår både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ved fastlege eller jordmor og i spesialisthelsetjenesten avhengig av forløp og risiko. Ved komplikasjoner knyttet til svangerskap, fødsel eller barseltid vil det være oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at jordmor kjenner til forskjellen på disse inngrepene, da det får betydning for hvilken oppfølging kvinnen trenger i svangerskap, fødsel og barseltid.

"Psykiske reaksjoner i svangerskap, fødsel og barseltid". Oslo, Fagbokforlaget ... Å gå fra å være én til å bli to, fra å være datter til å bli mor, fra å passe på seg selv til å ha ansvaret for et nytt lite liv er en stor omveltning.

RELATERTE BØKER