Etterforskning

Etterforskning - Ole Thomas Bjerknes, Ivar A. Fahsing | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ole Thomas Bjerknes, Ivar A. Fahsing
DIMENSJON
12,50 MB
FILNAVN
Etterforskning.pdf
ISBN
1163326206000

BESKRIVELSE

Lurer du noen ganger på hva som var Sherlock Holmes grunnleggende etterforskningsmetodikk og hvordan denne kan ha påvirket dagens krav til god etterforskning? Langt på vei gir denne boken deg svaret. Dette er en forskningsbasert og fremtidsrettet bok for moderne detektiver. Boken gir en innføring i det taktiske tankesett knyttet til etterforskning, de mest vanlige metodene samt etterforskningsledelse. Boken er delt inn i tre hoveddeler for å systematisere hva som er overordnet for all etterforskning, hvilke konkrete metoder som kan anvendes i lys av normer og gjeldende regelverk, og en siste del omhandler den praktiske etterforskningen. En rekke toneangivende fagpersoner fra norsk politi- og påtalemyndighet har bidratt til at dette spennende fagfeltet blir fremstilt på en solid, men lettfattelig måte. Boken beskriver alt fra fagets historiske utvikling, via prinsipper for etterforskning og etterforskningsmetodikk til praktiske sakseksempler. Målgruppen er primært studenter innen bachelor- og videreutdanninger innen etterforskning. Boken er også en god kilde til innsikt og kunnskap for alle som arbeider innen politiet og påtalemyndigheten eller på annen måte er knyttet til straffeforfølgning. Ivar A. Fahsing er ansatt som høgskolelektor og politioverbetjent ved Politihøgskolen i Oslo hvor han forsker og underviser i generell politietterforskning, avhørsmetodikk, beslutnings- og vitnepsykologi og etterforskning av grov vold og organisert kriminalitet. Ole Thomas Bjerknes har rundt 30 års erfaring med etterforskning i politiet. De siste 20 årene har han vært tilknyttet Politihøgskolen (PHS) som faglærer og metodeutvikler innen generell etterforskning. Øvrige bidragsytere: Ulf Bergum, Tuva Brørby, Rudolf Christoffersen, Torstein Eidet, Christine Nordsletten, Lone Charlotte Pettersen

Utdanningene dekker etterforskningsfeltet, dokumentasjon ved avhør, etterforskningsledelse, generell og spesialisert etterforskning, etterretning, kriminalteknikk og digitalt etterforskning. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. USAs etterretning har påvist tett kontakt mellom 17 av Donald Trumps støttespillere og Russland under valgkampen i 2016.

straffeprosessloven § 249. Er gjerningsmannen kjent og straffeskyld etter påtalemyndighetens oppfatning kan ... Privat etterforskning, Etterforskere, Detektiver, Privatetterforskere, Privatetterforskning, Etterforskningsbyråer, Overvåkning, Detektivbyråer, Privatdetektiv Dette treårige bachelorstudiet har fokus på digital etterforskning, granskning og etterretning.

RELATERTE BØKER