Musikk, ungdom, deltakelse

Musikk, ungdom, deltakelse - Viggo Krüger, Astrid Strandbu | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Viggo Krüger, Astrid Strandbu
DIMENSJON
10,19 MB
FILNAVN
Musikk, ungdom, deltakelse.pdf
ISBN
8372178147136

BESKRIVELSE

Denne boken utforsker musikkens mangfold og potensial for å integrere ungdom som står i fare for å havne utenfor.«Musikk, ungdom og deltakelse - musikk i forebyggende arbeid» fremstår imponerende innholdsrik. Forfatterne har lykkes med å sammenstille praksisfortellinger, forskning og begrepsforklaringer til en meningsfull faglig tekst.»Randi Margrethe Eidsaa, Fontene forskning«Vi får presentert gode teoretiske perspektiv, noe som gjør at boken må sees på som noe mye mer enn en bok om musikkterapi. Den kan like gjerne leses som en bok om læringsteori eller som en bok om forebyggende praksis.»Bård Mellin Olsen og Nora Lindèn, Norges barnevernAlle kan holde på med musikk om det legges til rette for det. Musikkutøvelse skal ikke bare være forbeholdt den med stort talent.Arbeid med unge mennesker under barnevernets omsorg vies mest oppmerksomhet, men boken besvarer også spørsmål om hva økt bruk av musikk i institusjoner og virksomheter som skole, barnevern, fengsel, psykisk helsevern, sykehus og rusomsorg kan føre til. Her utforskes også hvordan deltakelse i musikkrelaterte aktiviteter kan gi ungdom gode erfaringer i samhandling med både voksne og jevnaldrende og hva som skal til for at ungdom settes i stand til å engasjere seg i felles musikkprosjekter.Musikk kan brukes av et bredt spekter av yrkesutøvere som for eksempel barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer, pedagoger, sykepleiere og psykologer. Boken egner seg godt for personer som jobber med unge mennesker i ulike samfunnsinstitusjoner, både musikkterapeuter og andre.

nalisert slik som musikk- og kulturskoletilbudet, mens andre aktiviteter tilbys i form av prosjekter eller andre tidsavgrensede arrangementer. Deltakelse i utøvende kulturaktiviteter er en krevende hørselsmessig situasjon. Både innenfor teater, musikk og dans er det ordinære tilbudet til ungdom ofte lite tilgjengelig for tunghørte.

(2016). Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo.

RELATERTE BØKER