Erstatningsrett

Erstatningsrett - Morten Kjelland | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Morten Kjelland
DIMENSJON
10,7 MB
FILNAVN
Erstatningsrett.pdf
ISBN
6255450331356

BESKRIVELSE

Siden sist er boken oppdatert med nær 40 høyesterettsavgjørelser, i tillegg til nyere juridisk teori og andre kilder. I denne utgaven beskrives også den nye regelen om utmåling av barneerstatning i skadeserstatningsloven § 3-2 a og andre lovendringer.Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling samt reglene om skadelidtes medvirkning, lemping og solidaransvar. Både personskader, tingsskader og rene formueskader behandles. En rekke avgjørelser er gitt nye kallenavn av hensyn til personvernet, i samsvar med Høyesteretts anvisninger i Sensitiseringsdommen i HR-2018-557-A avsnitt 21. Det er lagt vekt på å gi boken en pedagogisk innretning, blant annet ved en rekke instruktive figurer og tabeller. Boken er velegnet som lærebok for juridiske studenter, men vil også være nyttig for dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrett.

Dersom det er nødvendig å bringe sakene innenfor domstolene, har jeg bred prosedyreerfaring. Injuria er en undergruppe i Juristforeningen i Bergen og studenttidsskriftet ved Det juridiske fakultetet. Injuria utgis tre ganger i semesteret og sendes vederlagsfritt i posten til alle med studierett ved fakultetet. Erstatningsrett - familierett, advokathjelp, fast eiendom, juridisk rådgivning, barnefordeling, erstatningsrett, advokat, advokater, skilsmisse, strafferett ... Erstatningsansvar er betegnelse for det økonomiske ansvar som foreligger når vilkårene for erstatning er oppfylt..

Dersom det er nødvendig å bringe sakene innenfor domstolene, har jeg bred prosedyreerfaring. Injuria er en undergruppe i Juristforeningen i Bergen og studenttidsskriftet ved Det juridiske fakultetet. Injuria utgis tre ganger i semesteret og sendes vederlagsfritt i posten til alle med studierett ved fakultetet. Erstatningsrett - familierett, advokathjelp, fast eiendom, juridisk rådgivning, barnefordeling, erstatningsrett, advokat, advokater, skilsmisse, strafferett ... Erstatningsansvar er betegnelse for det økonomiske ansvar som foreligger når vilkårene for erstatning er oppfylt..

RELATERTE BØKER