Erstatningsrett

Erstatningsrett - Morten Kjelland | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Morten Kjelland
DIMENSJON
10,78 MB
FILNAVN
Erstatningsrett.pdf
ISBN
4066612086938

BESKRIVELSE

Siden sist er boken oppdatert med nær 40 høyesterettsavgjørelser, i tillegg til nyere juridisk teori og andre kilder. I denne utgaven beskrives også den nye regelen om utmåling av barneerstatning i skadeserstatningsloven § 3-2 a og andre lovendringer.Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling samt reglene om skadelidtes medvirkning, lemping og solidaransvar. Både personskader, tingsskader og rene formueskader behandles. En rekke avgjørelser er gitt nye kallenavn av hensyn til personvernet, i samsvar med Høyesteretts anvisninger i Sensitiseringsdommen i HR-2018-557-A avsnitt 21. Det er lagt vekt på å gi boken en pedagogisk innretning, blant annet ved en rekke instruktive figurer og tabeller. Boken er velegnet som lærebok for juridiske studenter, men vil også være nyttig for dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrett.

mars 2020. Forelesningsopptak 26.03.2020 ... Vi er Norges ledende advokatfirma innen erstatningsrett og bistår i alle typer erstatningssaker.Ta kontakt for en gratis samtale om din sak! Undervisning, Erstatningsrett (UiO) H2017 25 Oversikt over utmålingsprosessen - plan for fremstillingen «Arbeid i heimen» (Trinn 1) Fradragspostene (Trinn 2) Verdsettelsesprinsipper (Trinn 3) Tapsperioden (Trinn 4) «Hushjelpprinsippet» -timevederlag … Kjelland, Erstatningsrett -en lærebok 2016 s.

Advokatene i erstatningsgruppen har erfaring med alle typer personskadeoppgjør påført ved ulykke eller på annen måte. Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde. Erstatning er godtgjørelse (kompensasjon) i penger for påført skade eller tap. Reglene om erstatning handler om krav på økonomisk godtgjørelse når skade skjer som følge av uønskede eller uforutsette hendelser.

RELATERTE BØKER