Utviklingshemning og aldring

Utviklingshemning og aldring En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,1 MB
FILNAVN
Utviklingshemning og aldring.pdf
ISBN
7098998209802

BESKRIVELSE

Levealderen for personer med utviklingshemning øker og flere enn før blir gamle. Dette medfører nye muligheter og utfordringer, både for personene med utviklingshemning selv, deres familier, oghelse- og omsorgstjenestene. Boka har et hovedfokus på fysisk og psykisk helse i alderdommen, men sentrale temaer som aldringsprosessen hos ulike syndromgrupper, miljøbehandling, tilrettelegging og juridiske spørsmål belyses bredt. Boka henvender seg til personer med helsefaglig høgskoleutdanning og studenter på helse- og sosialfaglige høgskoler. Men også andre som arbeider med eller skal gi tjenester til eldre med utviklingshemning vil ha nytte av boka. Boka er trykket med fargeillustrasjoner, har et omfattende stikkordsregister og fyldige referanselister

Lidelser hos eldre kan være sammensatte og komplekse. Det er derfor viktig at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse til å møte disse utfordringene. Dette må jeg kunne: gode tjenester til personer med utviklingshemming.

Kroppslige ... Når vi yter tjenester til eldre med utviklingshemming, må vi ha kunnskap om normal aldring og aldersrelaterte sykdommer og funksjonssvikt som kan ramme alle. Det er også nødvendig å ha spesiell kunnskap om utfordringer som utviklingshemmingen kan føre til. Ellen Melbye Langballe (f.

RELATERTE BØKER