Håndtering av legemidler

Håndtering av legemidler - Lars André Olsen, Eva Kofoed, Lisbeth Ø. Rygg | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Lars André Olsen, Eva Kofoed, Lisbeth Ø. Rygg
DIMENSJON
5,90 MB
FILNAVN
Håndtering av legemidler.pdf
ISBN
1028930452715

BESKRIVELSE

Denne boka er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helseprofesjoner som håndterer legemidler, og som har ansvar for å følge opp pasienter som er under legemiddelbehandling.Forfatterne klargjør og beskriver blant annet: Legemiddelbehandlingen, med de ulike rollene og relasjonene mellom brukeren, den som ordinerer og den som håndterer legemidlene. Herunder er det tverrprofesjonelle samarbeidet og pasientens rett og mulighet til medvirkning, sentralt. Håndteringsprosessen, med alle oppgavene fra ordineringen til en trygg utdeling av legemidlene. Her trekkes spesielt fram det praktiske arbeidet, kvalitetssikring og egenkontroll. Oppfølgingsprosessen, med sykepleie til pasienter som er under legemiddelbehandling. Hvordan virkningen, effekten og de konsekvensene legemiddelbehandlingen har for pasienten, kan følges opp.Boka gir en innføring i sykepleierens ansvar og oppgaver innen legemiddelhåndtering. Praktisk håndtering av legemidler, anvendt farmakologi og oppfølging av pasienter som er under legemiddelbehandling, er sentrale emner.

Utdeling og håndtering av medisiner er samtidig sykepleiers fagområde, og riktig håndtering av legemidler som gis i sonde er derfor også sykepleiers ansvar. Registrer de feilene som avdekkes i dobbeltkontrollen. Det gir bedre kjennskap til og kunnskap om hvilke feil som oppstår i håndteringen av legemidler.

Nye bøker. E-bok: The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. I en svensk studie av legemiddelforbruket blant 760 eldre på sykehjem 6 var gjennomsnittlig antall legemidler som ble brukt regelmessig 8,6.

RELATERTE BØKER