Håndtering av legemidler

Håndtering av legemidler - Lars André Olsen, Eva Kofoed, Lisbeth Ø. Rygg | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Lars André Olsen, Eva Kofoed, Lisbeth Ø. Rygg
DIMENSJON
6,15 MB
FILNAVN
Håndtering av legemidler.pdf
ISBN
7323493296298

BESKRIVELSE

Denne boka er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helseprofesjoner som håndterer legemidler, og som har ansvar for å følge opp pasienter som er under legemiddelbehandling.Forfatterne klargjør og beskriver blant annet: Legemiddelbehandlingen, med de ulike rollene og relasjonene mellom brukeren, den som ordinerer og den som håndterer legemidlene. Herunder er det tverrprofesjonelle samarbeidet og pasientens rett og mulighet til medvirkning, sentralt. Håndteringsprosessen, med alle oppgavene fra ordineringen til en trygg utdeling av legemidlene. Her trekkes spesielt fram det praktiske arbeidet, kvalitetssikring og egenkontroll. Oppfølgingsprosessen, med sykepleie til pasienter som er under legemiddelbehandling. Hvordan virkningen, effekten og de konsekvensene legemiddelbehandlingen har for pasienten, kan følges opp.Boka gir en innføring i sykepleierens ansvar og oppgaver innen legemiddelhåndtering. Praktisk håndtering av legemidler, anvendt farmakologi og oppfølging av pasienter som er under legemiddelbehandling, er sentrale emner.

66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 fjerde ledd og § 1-3a, lov 2. juli 1999 nr.

Når man inkluderte også legemidler som ble tatt ved behov, var det 67% som fikk minst 10 legemidler. Farmakologi. BIND 1.

RELATERTE BØKER