Transformasjonsledelse

Transformasjonsledelse En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,46 MB
FILNAVN
Transformasjonsledelse.pdf
ISBN
1174397810522

BESKRIVELSE

Transformasjonsledelse er den første boken på norsk om den mest omtalte ledelsesformen de siste tredve årene. Boken viser at denne formen for ledelse fører til positive reaksjoner og gir gunstige effekter på enkeltmedarbeidere, team og organisasjoner.De fire grunnelementene i transformasjonsledelse er idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, individuell støtte og intellektuell stimulans. De blir grundig gjennomgått i boken, og det blir vist hvordan ledelsesmodeller basert på disse søylene gir effekter på gruppe- og teamnivå. Boken presenterer også et treningsopplegg i transformasjonsledelse som har vist seg å ha god og lønnsom effekt, i tillegg blir forskningsresultater på dette spennende feltet gjennomgått.Transformasjonsledelse er skrevet av erfarne norske eksperter innenfor faget ledelse, er velegnet for studenter på bachelor- og masternivå, og vil passe for de fleste lederprogrammer i tillegg til rådgivere og ledelseskonsulenter.

Et eksempel er Johan Ringdal, som etablerte Swims. Transaksjonsledelse er en klassisk form for ledelse som bygger på en antakelse om at medarbeidere motiveres ved ytre belønninger (og sanksjoner), ved at leder og arbeidstaker inngår en gjensidig avtale om et bytteforhold, dvs en transaksjon.. Sentralt i transaksjonsledelse er kompensasjonsordinger og incentiver, for å motivere medarbeidere til å prestere i henhold til leders ønske. transformasjonsledelse og transaksjonsledelse.

De fleste ledere vet at transformasjonsledelse gir bedre resultater enn transaksjonsledelse, men mange vet ikke hva transformasjonsledelse innebærer eller hvorfor det fungerer så godt. Transformasjonsledelse er en gren innen moderne ledelsesteori. De fire grunnelementene i transformasjonsledelse er; idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, individuell støtte og; intellektuell stimulans; Teorien omtales også som verdibasert ledelse, men det kan ikke sies å være helt det samme. Under transformasjonsledelse følte de underordnede at deres innsats betydde noe for felles mål, og de følte at de klarte å yte mer på jobben enn de selv hadde trodd de kunne gjøre.

RELATERTE BØKER