Utredning og diagnostisering

Utredning og diagnostisering En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,69 MB
FILNAVN
Utredning og diagnostisering.pdf
ISBN
4154609435044

BESKRIVELSE

Boken gir en god oversikt over utredning og diagnostisering som er aktuell ved utviklingshemning. Forfatterne gir en detaljert gjennomgang av symptombildet og diagnostiske kriterier ved psykoser, angst, stemningslidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelse, delir, demens og ADHD. Videre får vi refleksjoner, betraktninger, klienteksempler og konkrete fremgangsmåter for å samle inn og vurdere relevant informasjon.

I et senere forløp vil fastlege ha ansvar for medisinsk oppfølging av pasientgruppen. Det bør foreligge klare kriterier for hvilke pasienter som bør henvises og hva som bør være utredet før henvisning til spesialisthelsetjenesten. Beinskjørhet, utredning ...

Ved utredningsenheten inngår lege og psykolog med aktuell spesialkompetanse i samarbeid med andre spesialiserte faggrupper med høyskole-/ universitetsgrad innen pedagogikk og helse ... Resultater og fortolkning. Pasienter med polynevropati bør gjenomgå en begrenset rutinemessig utredning, hvor det må kartlegges om pasienten har diabetes mellitus, om det er en hereditær årsak eller om tilstanden kan skyldes alkohol, nevrotoksiske stoffer, Sjögrens syndrom eller nyresvikt. Startsiden / Medlem / Kurs og utdanning / Spesialistutdanningen / Spesialitetene i psykologi / Påmelding obligatoriske kurs / Utredning og diagnostisering Medlemskap Medlemsnytt Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

RELATERTE BØKER